ออมหุ้นอัตโนมัติ DCA VA แล้ว มาเพิ่มผลตอบแทนด้วยบริการ SBL

จะดีกว่าไหม…ถ้านักลงทุนที่ใช้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทระบบออมหุ้นอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA VA ลงทุนในหลักทรัพย์ BMSCITH, BSET100 หรือ E1VFVN3001 สามารถสร้างผลตอบแทนได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ DCA และ VA 

 ออมหุ้นอัตโนมัติ DCA VA มีลักษณะเป็นการออมรายเดือน และระบบทำการเข้าซื้อ ETFs เฉลี่ยให้เป็นรายวัน ถือได้ว่าเป็นการสะสมออมหุ้นระยะยาวที่คาดหวังผลตอบแทน เทียบเท่ากับตลาด (Capital Gain) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนของ ETF ประกาศจ่ายเงินปันผลก็จะได้รับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของนักลงทุน (Dividend) แต่เท่านี้ยังไม่พอ นักลงทุนยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) จากพอร์ตการลงทุนใน DCA VA ได้อีกด้วย

SBL คืออะไร 

        SBL ย่อมาจาก Securities Borrowing and Lending คือ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีหลักทรัพย์   บัวหลวง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคู่สัญญา (Principal) ในการให้บริการระหว่าง ลูกค้าผู้ให้ยืม (Lender) และลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) เพื่อให้เกิดธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

 

sbl

 

การให้ยืมหลักทรัพย์มีเงื่อนไข ดังนี้ 

  • ระบบจะทำการจับคู่แบบ Random
  • ค่าธรรมเนียมให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee) 2.60% ต่อปี (ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)   หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% โดยโอนเข้าบัญชีซื้อขายทุกสิ้นเดือนหรือเมื่อปิดสัญญา สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ ที่นี่ 
  • ก่อนหลักทรัพย์ขึ้น XD, XA, XR, XW, XB ระบบจะยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ และคืนหลักทรัพย์กลับเข้าพอร์ตผู้ให้ยืม (ยกเว้น XM ที่ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า)
  • ขณะหลักทรัพย์ถูกให้ยืม สามารถสั่งขายหลักทรัพย์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอ

      หมายเหตุ หลักทรัพย์ที่กำลังถูกให้ยืมมีจุดสังเกต คือ “จะปรากฏ (r) ท้ายชื่อหลักทรัพย์” 

ข้อดีของการทำธุรกรรม SBL กับหลักทรัพย์บัวหลวง 

  • หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ ดังนั้นทุกบริการที่มอบให้ มีความน่าเชื่อถือสูง มั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพ
  • ระบบ SBL เป็นระบบเดียวกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความมั่นคง ปลอดภัย ไว้วางใจ และสามารถตรวจสอบได้
  • การให้ยืมหลักทรัพย์ หากหุ้นถูกจับคู่ ลูกค้าสามารถเรียกคืนหลักทรัพย์ เพื่อขายได้ทันที ไม่ต้องรอ
  • สามารถทำธุรกรรม SBL ได้ทุกบัญชี ทั้งบัญชี Cash หรือ Credit Balance

จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ยืมหลักทรัพย์อย่างไร 

เพียงนักลงทุนสมัครใช้บริการธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ในพอรต์การลงทุน เมื่อมีผู้ต้องการยืมหลักทรัพย์และระบบทำการ Random จับคู่กับหลักทรัพย์ในพอร์ตของท่านถูกยืม ก็จะได้รับค่าธรรมเนียม 2.6% ต่อปี ซึ่งจะถูกฝากไว้ในพอร์ตการลงทุนทุกสิ้นเดือน

       พลาดไม่ได้แล้วสำหรับนักออมหุ้นระยะยาว มาเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ด้วยขั้นตอนการสมัคร SBL ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบออมหุ้นอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่นี่ ที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่