Dollar-Cost Averaging (DCA) และ Value Averaging (VA) กับ Bualuang iProgramTrade

DCA VA with BLS


 • สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
 • เน้นให้ผลการดำเนินงานเกาะติดไปกับแนวโน้มตลาด
 • มีระบบคำนวณจำนวนหลักทรัพย์และส่งคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 • ระบบตัดเงินลงทุนรายเดือน แต่สามารถทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นรายวัน
 • กระจายความเสี่ยงด้วยการซื้อ BMSCITH (กองทุนรวม Exchange-Traded Fund)
 • ช่วยลดความกังวลเรื่องราคา ความผันผวน และการจับจังหวะการซื้อหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ได้พัฒนาระบบที่สามารถคำนวณและส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์แบบรายวัน ตามจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันในแต่ละงวด ด้วยหลักการ Dollar-Cost Averaging (รหัสกลยุทธ์ DCA 001) และ Value Averaging (รหัสกลยุทธ์ VA 001) โดยกลยุทธ์ DCA 001 จะเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ต่างจากกลยุทธ์ VA 001 ที่มีการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ที่ทั้ง 2 กลยุทธ์จะทำการซื้อคือ BMSCITH กองทุนรวม Exchange-Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Thailand โดยดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดหุ้นไทยถึง 85% ทำให้การซื้อ BMSCITH เพียงหนึ่งหลักทรัพย์ก็เปรียบเสมือนการลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพกว่า 33 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

DCA_VA strength

ทำไมต้อง BMSCITH ?

จากผลการทดสอบการซื้อแบบรายเดือน ระหว่าง หุ้น SET 50 กับ BMSCITH ช่วงเวลา ปี 2014 ถึง ปี 2016 พบว่า

“ถ้าเลือกลงทุนหุ้นรายตัวแบบรายเดือนจะ มีหุ้นเพียง 20 ตัว จาก 50 ตัว ที่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่าการเลือกลงทุน BMSCITH” *

ข้อดีของการทยอยซื้อรายวัน

การทยอยซื้อรายวันนอกจากช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนแล้ว จากข้อมูลผลการทดสอบย้อนหลัง เปรียบเทียบการซื้อ BMSCITH แบบรายเดือน กับ แบบรายวัน ช่วงเวลา ปี 2014 ถึง ปี 2016 พบว่า

“ถ้าเลือกลงทุนวันใดวันหนึ่งแบบรายเดือนจะ มีเพียง 14 วัน จาก 30 วัน ที่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีกว่าการซื้อเฉลี่ยทุกๆ วัน” **

เปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลังระหว่าง DCA 001 และ VA 001

DCA_VA backtest dca

DCA_VA backtest va

จุดเด่นของกลยุทธ์ DCA 001 และ VA 001

 1. เป็นกลยุทธ์ที่กระจายเงินลงทุนเพื่อเข้าซื้อหลักทรัพย์ในทุกวันทำการ
 2. เป็นกลยุทธ์แบบซื้อและถือ ซึ่งจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ออกระหว่างทาง
 3. สามารถทยอยซื้อเป็นเศษหุ้นได้
 4. สามารถทำ Stock Borrowing and Lending (SBL) ได้ โดยหากถูกยืม จะได้ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3.5% ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%)
 5. ในบางสภาวะ พอร์ตการลงทุนอาจไม่เคลื่อนไหวตามดัชนี SET
 6. การลงทุนในหลักทรัพย์สามารถขาดทุนได้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น

ระบบการทำงานของ DCA 001 และ VA 001

 1. ส่งคำสั่งไปตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้า
 2. คำนวณปริมาณที่จะซื้อในแต่ละวันให้พอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. ส่งคำสั่งซื้อและอีเมลรายงานข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกวันทำการ
 4. สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทาง Bualuang iTracker ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan กลยุทธ์ DCA 001 และกลยุทธ์ VA 001 ที่อำนวยความสะดวกทั้งการตัดเงิน การคำนวณและส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ให้อัตโนมัติในทุกๆ วันทำการ ประกอบกับกลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของราคาจากการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีวินัย ปราศจากอารมณ์ ลดความกังวลในเรื่องราคา ไม่ต้องรอจับจังหวะเข้าซื้อ บริการนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการความสะดวกสบายในการสะสมหรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

DCA_VA Investor

DCA_VA FAQ

DCA_VA remark

IPG 1566-9

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

4 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. ชนินทร์ ปัญจมาสกุล

  ขอรายละเอียดการลงทุนแบบ DCA และ VA ที่ลงทุน BMSCIMTH

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตประสานงานให้เจ้าหน้าที่การตลาดของท่านลูกค้าติดต่อกลับนะคะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งรายบะเอียด DCA001 ผ่านทาง Email อีกครั้งนะคะ

ตอบกลับไปยัง OIC × Cancel Reply