ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติง่ายๆ ด้วยกลยุทธ์ DCA และ VA

ในปัจจุบันการลงทุนแบบอัตโนมัตินับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น ตอบโจทย์ให้เงินทำงานแบบคนไม่มีเวลา!!
ทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้มีการคิดค้นและพัฒนา ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเสริมวินัยการลงทุนด้วยการทยอยตัดเงินเพื่อมาลงทุนในหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

DCAVA

กลยุทธ์ DCA และ VA เป็นกลยุทธ์ในบริการ Stock Accumulation Plan ที่ออกแบบเพื่อนักลงทุนเชิงรับ (Passive Investor) โดยจะตัดเงินลงทุนจากบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน เพื่อนำมาลงทุนทยอยซื้อกองทุนรวม ETFs เฉลี่ยสะสมไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการขายออก

กลยุทธ์ DCA และ VA ต่างกันอย่างไร ? คลิกที่นี่

ใหม่!! แนะนำออม หุ้นเวียดนาม ง่ายๆด้วยกลยุทธ์ DCA 003 และ VA 003

DR (Depositary Receipt)  คืออะไร ?

DDr

 • ตราสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถซื้อขายหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรูปแบบของ DR
 • ผู้ออก DR คือ บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซื่งไม่ใช่เจ้าของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 • ผู้ถือ DR มีสถานะเสมือนถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับหุ้นหรือ ETF ที่ DR เข้าลงทุน

ข้อดีของการลงทุน หุ้นเวียดนาม ใน DR 

 • ลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • สามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นไทยซื้อ DR ได้ทันที
 • ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพราะ DR ซื้อขายในหน่วยสกุลเงินไทยบาท
 • ใช้เงินลงทุนน้อย เพราะ จำนวนหน่วยของการซื้อขาย DR คือ 1 หน่วย DR

ออม หุ้นเวียดนาม อัตโนมัติผ่าน DR “E1VFVN3001” 

 • E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสถานะเสมือนหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • E1VFVN3001 มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ E1VFVN30 ซื่งเป็นกองทุนเปิด ETF ของเวียดนาม
 • E1VFVN30 คือ กองทุนเปิด ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 ซื่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์จดทะเบียน 30 ตัว โดยเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูง โดยผลรวม Market Cap ของหลักทรัพย์ในดัชนี VN30 คิดเป็น 76.6% ของดัชนี VN
 • ผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่อง E1VFVN3001 คือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

รู้จัก E1VFVN3001 กันให้มากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทำไมเวียดนามถึงน่าลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

DR เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นเวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนผ่าน ETF ซื่งถือตะกร้าหุ้นชั้นนำขนาดใหญ่
 • ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าการลงทุนตรงในประเทศเวียดนามด้วยตัวเอง
  • Pre-funded market : การลงทุนที่ใช้เงินจริงในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์
  • การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและการโอนเงิน : DR ซื้อ-ขายในสกุลเงินไทยบาท ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลในอัตราแลกเปลี่ยน และการโอนเงิน
  • ภาษี : นักลงทุนไม่ต้องจ่ายภาษี Capital Gain จากการซื้อ-ขาย DR
 • นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจากเครดิตของผู้ออก DR
 • นักลงทุนที่ต้องการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ต้องการไถ่ถอน DR เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลงทุน “E1VFVN3001” สม่ำเสมอแบบเฉลี่ยรายวัน ด้วย “DCA 003”

DCADCA

 • Period : 01/01/2016 – 31/01/2019
 • Initial Equity (Baht) : 10,000 per month
 • Total Investment (Baht) : 370,000
 • Commissions : 0.30%
 • Stock Universe : E1VFVN3001

ผลตอบแทนจากการซื้อ E1VFVN3001 โดยวิธีการ Daily Dollar Cost Average (DCA 003) จากภาพนี้แสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ ของผู้ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ยรายวันแบบ DCA กับผู้ที่สามารถซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดในปีนั้นและสูงที่สุดในปึนั้น ซื่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนแบบ Daily DCA จะได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ดีกว่า โดยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะซื้อในช่วงไหนของปึนั้นดี

ลงทุน “E1VFVN3001” ควบคุมมูลค่าพอร์ตให้ลงทุนสม่ำเสมอ ด้วย “VA 003”

VAVA

 • Period : 01/01/2016 – 31/01/2019
 • Initial Equity (Baht) : 10,000 per month
 • Total Investment (Baht) : 370,000
 • Commissions : 0.30%
 • Stock Universe : E1VFVN3001

ผลตอบแทนจากการซื้อ E1VFVN3001 โดยวิธีการ Daily Value Averaging (VA 003) จากภาพนี้แสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบของผู้ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ยรายวันแบบ VA กับผู้ที่สามารถซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดในปึนั้นและสูงที่สุดในปึนั้น ซื่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนแบบ VA จะได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ดีกว่า โดยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะซื้อในช่วงไหนของปึนั้นดี

 • รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Back Testing Result) DCA 003 คลิกที่นี่
 • รายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลัง (Back Testing Result) VA 003 คลิกที่นี่

ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA003 และ VA003

เริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,000 บาท 

DCAVA003

 • บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) : เปิดบัญชีประเภท Cash Balance หลังจากได้รับอนุมัติเปิดบัญชี Cash balance เรียบร้อยแล่ว สามารถสมัครบริการ “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” ออนไลน์ง่ายๆ ได้เลย!!

 • ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : สามารถสมัครบริการ “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” ออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร!!…สะดวก รวดเร็ว เริ่มออมหุ้นได้ทันใจ!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)

 • SAP002 : กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET100 ใช้ หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่งจะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มี ผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโตอัตราการจ่ายปันผลสูง
 • DCA : กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging) ลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH / BSET100 และ E1VFVN3001
 •  VA : กลยุทธ์การควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน (Value Averaging) ควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน…กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH / BSET100 และ E1VFVN3001

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

sapp

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุน 
หรือ BLS Customer Service โทรศัพท์ 0-2618-1111 หรือ Email : customerservice@bualuang.co.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น