วิธียื่นเครดิตภาษีเงินปันผล ง่ายๆ ไม่ต้องคำนวณเองโดย TSD Portal

” เครดิตภาษีเงินปันผล คือ การคำนวณย้อนกลับเพื่อให้ทราบจำนวนเงินปันผลก่อนถูกหักภาษี “

ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินปันผล

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี เงินปันผล ที่นักลงทุนได้รับมาจากกำไรสุทธิของกิจการ ซึ่งกำไรสุทธิหมายความว่ากิจการได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงชำระภาษีนิติบุคคลไปแล้ว 20 % และเมื่อบริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายปันผลให้นักลงทุน ก็ต้องมีการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก 10% ทำให้การเสียภาษีเงินปันผลดูมีความซ้ำซ้อน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนักลงทุนผู้เสียภาษี  จึงให้มีสิทธิในการขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้นั่นเอง

TIPS : หากบริษัท ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนิติบุคคล นักลงทุนจะไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

การเลือกชำระภาษีเงินปันผลมี 2 วิธีได้แก่

  1. เสียภาษีเงินปันผลหัก ณ ที่จ่าย 10 % โดยไม่นำมาคำนวณ ณ สิ้นปี
  2. นำเงินปันผลมารวมคำนวณ ณ สิ้นปีและยื่นขอเครดิตเงินปันผลคืน

แนวทางในการตัดสินใจ 

เครดิตภาษีเงินปันผล

ตัวอย่าง : น.ส.บัว มีรายได้จากเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย 300,000  บาทต่อปี มีรายได้จากเงินปันผล 10,000 บาท ควรยื่นเครดิตภาษีหรือไม่

คำนวณเครดิตเงินปันผล1 หมายเหตุ : อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 20 เครดิตภาษีเงินปันผลคำนวณจาก (10000 x 20) / (100-20) = 2500 บาท

จากตัวอย่าง : หากน.ส.บัวยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล จะต้องนำเงินปันผลมารวมเป็นเงินได้ต่อปีเพื่อคำนวณภาษี เมื่อรวมเงินได้ทั้งหมดของน.ส.บัวแล้ว ฐานภาษีบุคคลธรรมดาของน.ส.บัวจะตกอยู่ที่ 5% ซึ่งน้อยกว่าอัตราภาษีนิติบุคคล

แสดงว่ายอดภาษี 5,125 บาทที่ชำระต้องมากกว่าที่ควรจะจ่าย หลังลบยอดภาษีหัก ณ ที่แล้ว น.ส.บัวจะเสียภาษีแค่ 2,250 บาท อีกทั้งได้รับเงินคืนจากส่วนต่างการเครดิตภาษีเงินปันผลจากกรมสรรพากรอีกจำนวน 2,875 บาท

ดังนั้น น.ส.บัวควรใช้วิธียื่นเครดิตภาษีเงินปันผล

แม้ว่าจะทราบแนวทางการตัดสินใจเสียภาษีเงินปันผลแล้ว แต่เชื่อว่านักลงทุนคงมีความกังวลไม่น้อยในวิธีการคำนวณภาษีเงินปันผลว่าต้องทำอย่างไร หากคำนวณเองจะถูกต้องหรือไม่

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่ท่านใช้ Investor Portal 

เว็บไซต์ที่ถูกจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวช่วยในการคำนวณภาษีเงินปันผลของหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ โดยสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 3 ปี , ดูรายละเอียดค่าภาษีแยกแต่ละหลักทรัพย์ได้ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับยื่นจ่ายภาษี ณ สิ้นปีได้เลย

TIPS : หากตัดสินใจเลือกนำเงินปันผลมาเครดิตภาษีแล้ว จะต้องนำเงินปันผลทุกหลักทรัพย์ที่ได้รับมาคำนวณ ไม่สามารถเลือกเพียงรายการใดรายการหนึ่งได้

วิธียื่นเครดิตภาษีเงินปันผลง่าย ๆ ไม่ต้องคำนวณเอง โดย TSD Portal

  1. เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd และกดที่รูป Investor Portal

Investor portal

2. ระบุ Username และ password

(กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Investor Portal สามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ คลิก เตรียมแค่บัตรประชาชนก็สามารถสมัครได้เลย เมื่อสมัครเรียบร้อยทาง TSD จะทำการส่งอนุมัติการสมัครให้ทาง e-mail และท่านก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยค่ะ)

Investor portal login

3. หากต้องการดูรายการคำนวณภาษีหักในที่จ่าย เลือกเมนู สรุปการคำนวณภาษีฯ

Investor portal 2

4.  หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับยื่นเครดิตภาษี เลือกเมนู ไฟล์ยื่นภาษี

 

TSD ดาวน์โหลดไฟล์ยื่นภาษี    5. เลือกปีที่ต้องการ และกด Download

TIPS : ไฟล์ยื่นภาษี 40(4)(ข) ที่ท่านได้รับจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ ใช้สำหรับยื่นผ่านกรมสรรพากรเท่านั้น

TSD ไฟล์ยื่นภาษี

***หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ได้มีการสมัครระบบออมหุ้นอัตโนมัติ SAP DCA VA และระบบ iProgramTrade ต้องดำเนินการเลือกเป็น “รวมกองทุนส่วนบุคคล”

ดาวน์โหลดเอกสารภาษีปันผลแล้ว นำข้อมูลที่ได้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ทางอินเทอร์เน็ต

  1. เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/272.html  จากนั้นกด “ยื่นออนไลน์”

ยื่นออนไลน์ กรมสรรพากร

2. กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

ภ.ง.ด. 9091 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ยังไม่ถึงระยะเวลาการยื่นภาษีในรอบปีปัจจุบัน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางหลักทรัพย์บัวหลวงจะนำข่าวสารมาแจ้งทันทีค่ะ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณายื่นภาษีเงินปันผลกับนักลงทุนทุกท่านนะคะ ไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีใดขอแนะนำให้เปรียบเทียบค่าภาษีทั้ง 2 วิธีเพื่อดูว่าวิธีใดเหมาะสมและคุ้มค่ากับตนเองมากกว่ากัน

อ่านวิธีการยื่นภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนเพิ่มเติมคลิก

หากท่านกำลังมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี “กองทุน” ถือเป็นอีกตัวช่วยนึงในการลดหย่อนภาษีของท่านได้ อ่านข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมคลิก

17 บลจ

สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ เพื่อลดหย่อนภาษีในกองทุน SSF & RMF กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร!!

คลิกเพื่อเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

fund01

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์


ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่