ครบเครื่องเรื่องสินค้าในตลาด TFEX : ตอนความแตกต่างระหว่างราคา Futures และ สินค้าอ้างอิง

ครบเครื่องเรื่องสินค้าในตลาด TFEX 

ตอน “ความแตกต่างระหว่างราคา Futures และ สินค้าอ้างอิง”

 

ราคา Futures แตกต่างจากราคาสินค้าอ้างอิงได้อย่างไร…

 

ทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าราคาของตราสารอนุพันธ์จะเคลื่อนไหวตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่าง ๆ แล้วทำไมราคาของสัญญา Futures ในตลาด TFEX ถึงแตกต่างกับสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงนั้น ๆ

 

เนื่องจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อที่จะซื้อขายสินค้ากันในอนาคต ดังนั้น ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันครบกำหนดอายุของสัญญาจะต้องถูกนำมาคำนวณราคาในอนาคตด้วย

 

โดยราคาทางทฤษฎีของ Futures จะถูกคำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคา Futures ตามสูตรของ Cost of Carry Model เพื่อหาราคาที่ควรจะเป็นในอนาคต กล่าวคือ

 

ราคาในอนาคต = ราคาปัจจุบัน + ต้นทุนการเก็บรักษา – ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือครอง

 

โดยสูตรดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

 

Cost of Carry model
1

โดย Futures = ราคาฟิวเจอร์ส
            Spot = ราคาสินค้าอ้างอิง
                  e = ค่า Exponential (มีค่าประมาณ 2.71828)
                  r = อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงรายปี (%)
                 q = อัตราเงินปันผลของสินค้าอ้างอิง (%)
                  t = ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา (วัน)

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Futures

 

2

 

จากสูตรของ Cost of Carry model เราจะพบว่าตัวแปรที่ทำให้ราคา Futures แตกต่างจากราคาสินค้าอ้างอิง คือ ต้นทุนการเก็บรักษา และ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือครอง หรือ (r-d)

 

กรณี ต้นทุนการถือครอง > ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะส่งผลให้ราคา Future > ราคาสินค้าในปัจจุบัน เช่น ราคาของ GOU21 ณ วันที่ 6 ก.ค. 64

กรณี ต้นทุนการถือครอง < ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะส่งผลให้ราคา Future < ราคาสินค้าในปัจจุบัน เช่น ราคาของ S50U21 ณ วันที่ 6 ก.ค. 64

 

หากนักลงทุนสนใจอยากจะคำนวณราคาฟิวเจอร์สตามสูตรของ Cost of Carry model ด้วยตัวเอง สามารถเข้าไปทดลองคำนวณได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.tfex.co.th/th/education/pricing/futures.html 

 

📌สนใจเปิดบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิก

📌วิธีติดตามรายงาน Futures & Options ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิก

📌บทความเกี่ยวกับ Futures & Options คลิก

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่