วิธีอ่านใบยืนยันการซื้อขายบัญชี Cash Balance

หลังจากซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ทุกสิ้นวันท่านจะได้รับไฟล์ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ( Daily Confirmation Note ) ทาง email โดยการเปิดไฟล์จะต้องใช้รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) ของท่านเอง

confirmation-note

ข้อมูลที่ควรตรวจสอบในใบยืนยันการซื้อขาย  ( Daily Confirmation Note ) มีดังนี้

1. วันที่ซื้อขาย : วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (ที่จับคู่ได้สำเร็จ)

2.วันที่ครบกำหนดชำระ : วันครบกำหนดชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (2 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย) กรณีเป็นบัญชีประเภท cash balance หากมีการซื้อหลักทรัพย์แล้วไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม เนื่องจากระบบจะทำการตัดเงินค่าซื้อจากยอดเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทันท่ี

3.คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ : จากตัวอย่าง BU คือ คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ XYZ จำนวน 10,000 หุ้น ราคาต่อหุ้น 1.27 บาท

4.คำสั่งขายหลักทรัพย์ : จากตัวอย่าง SE คือ คำสั่งขายหลักทรัพย์ AAA จำนวน 1,000 หุ้น ราคาต่อหุ้น 0.55 บาท

โดยค่าธรรมเนียมทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย แบ่งเป็นดังนี้

 • ค่านายหน้า (commission) 0.15%
 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%
 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing fee) 0.002%
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

5.Bualuang iPoints : แต้มสะสมจากการลงทุน คำนวณจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมทุก 25 บาท จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

6.รวมค่าซื้อหลักทรัพย์สุทธิ : สรุปยอดค่าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในวัน

7.รวมค่าขายหลักทรัพย์สุทธิ : สรุปยอดค่าขายหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในวัน

8.ลูกค้ารับ (จ่าย) เงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย : สรุปยอดเงินสุทธิที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว

แล้วถ้าซื้อขายหลักทรัพย์…แต่ยังไม่ได้รับใบยืนยันการซื้อขาย หรือ ลบ email ทิ้งไป!! ลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ด้วยตนเองในหน้าเว็บไซต์ www.bualuang.co.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

4 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Anonymous

  ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่เป็น % เป็นค่าร้อยละของอะไรคะ ราคาหุ้นหรืออะไร

  1. OIC

   เป็นการคำนวณจากมูลค่าการซื้อขาย จำนวนหุ้น X ราคาหุ้นค่ะ

 2. Anonymous

  ข้อ4 “ขาย”หุ้นได้เงิน 550 บาท แต่ทำไมเอาค่าcom+vat+fee=0.93 ไปบวกกับ 550 ครับ

แสดงความคิดเห็น