วิธีจัดอันดับหุ้นซิ่งแรงแซงตลาดด้วย Comparison Period Security check