การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHUO

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  CHUO เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 22 – 26 กรกฎาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือ Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร

กรณีถือหุ้น CHUO

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการโอนเงิน
“บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ บัญชี 002-3-701410
ทางหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น


กรณีถือหุ้น CHUO – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการชำระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (เท่านั้น)
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription”
ลงวันที่ 22/07/62 – 23/07/62
ทางหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสาร วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศทไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคาร เอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-013-7137-8 ต่อ 4

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น