วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินค่าขายคืนสำหรับบัญชีกองทุนรวม Fund Connext

 กรณีเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินค่าขายคืนกับบริษัท และ/หรือ บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินปันผล

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารของบัญชีกองทุนรวม

1) แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล (Amendment Form) ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

วิธีการกรอกเอกสารแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่1: ยกเลิกบัญชีธนาคารเดิม และเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร

กรณีที่2: เพิ่มบัญชีรับเงินค่าขายคืนเป็นธนาคารกรุงเทพ เพื่อซื้อกองทุนของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ. BCAP

เพิ่มบุัคขาขาย
2) สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง ( รับรองสำเนา “เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับ บล.บัวหลวง”  )
3) หน้า Book bank สมุดบัญชีเงินฝากใหม่  ( รับรองสำเนา “เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับ บล.บัวหลวง”  )

* ข้อควรระวัง : หากเอกสารไม่ถูกต้อง อาจถูก Reject รายการ และขอเอกสารแก้ไขที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง

  • การลงนามในเอกสารทุกฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนจะต้องลงลายมือชื่อเหมือนตอนที่เปิดบัญชีไว้กับทางบริษัทฯเท่านั้น
  • การเซ็นรับรองในสำเนาบัตรประชาชนจะต้องระบุว่า “ ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับ บล. บัวหลวง เท่านั้น” เป็นต้น ( ห้ามใช้คำว่า “บัวหลวง” “ธนาคารกรุงเทพ” “บลจ.บัวหลวง” หรืออื่นๆ )

ช่องทางในการยื่นเอกสาร (ค้นหาที่อยู่สาขา คลิกที่นี่)

1. ติดต่อที่สาขาหลักทรัพย์บัวหลวง (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง)

2. ส่งเอกสารมาทาง email : customerservice@bualuang.co.th

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่