แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการฝากและถอนเงินหลักประกัน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงการทำรายการฝากและถอนเงินหลักประกันของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบัญชีอื่นของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการเป็นจำนวน 3,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการทำรายการที่จำนวนเงินน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด จะมีอัตราค่าธรรมเนียมดำเนินการในการทำรายการครั้งละ 50 บาท โดยจะทำการหักจากยอดเงินฝากหรือถอนเงินหลักประกันในแต่ละครั้ง

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ปุ่ม

ท่านสามารถทำรายการฝากเงินหลักประกันจากบัญชีธนาคาร ดังนี้
1. กรณีทำรายการฝากเงินผ่านบริการชำระเงิน (Bill Payment) เพื่อเป็นหลักประกันซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ โดยการทำรายการผ่านช่องทาง Mobile banking / Internet Banking / ATM / Counter ผ่านธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย หากท่านทำรายการน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด (3,000 บาท) จะถูกปฏิเสธการทำรายการทันที (Reject) ณ ช่องทางที่ท่านใช้บริการ

bank

  • อ่านวิธีการชำระเงิน (Bill Payment) ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
  • อ่านวิธีการชำระเงิน (Bill Payment) ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
  • อ่านวิธีการชำระเงิน (Bill Payment) ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่
2. กรณีทำรายการฝากเงินผ่านบริการแจ้งหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (E-ATS) เพื่อทำการซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์อัตโนมัติ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว พร้อมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านเว็บไซต์  https://www.bualuang.co.th, Settrade Streaming, Trade Master ง่ายๆ ด้วยตนเอง ระบบดำเนินการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • อ่านวิธีสมัครใช้บริการ E-ATS ผ่านตู้ ATM และ วิธีการใช้งาน E-ATS คลิกที่นี่

1

ท่านสามารถทำรายการถอนเงินหลักประกัน เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ ดังนี้
1. กรณีทำรายการถอนเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สามารถดำเนินการได้ที่ https://www.bualuang.co.th เพื่อทำการถอนเงินหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์อัตโนมัติ เข้าบัญชีธนาคาร ระบบดำเนินการกำหนดจำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่กำหนด
ถอนเงิน1
หากท่านต้องการทำรายการน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมลงนามด้วยลายมือชื่อ และดำเนินการส่งอีเมลให้กับ customerservice@bualuang.co.th โดยบริษัทจะมีการคิดค่าธรรมเนียมดำเนินการในการทำรายการครั้งละ 50 บาท โดยจะทำการหักจากยอดเงินฝากหรือถอนเงินหลักประกันในแต่ละครั้ง และท่านจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2. กรณีทำรายการถอนเงิน ผ่านทางช่องทางอื่น สามารถแจ้งคำขอดำเนินการถอนเงินหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารได้ ซึ่งหากท่านต้องการทำรายการน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดบริษัทจะมีการคิดค่าธรรมเนียมดำเนินการในการทำรายการครั้งละ 50 บาท ทันที โดยจะทำการหักจากยอดเงินฝากหรือถอนเงินหลักประกันในแต่ละครั้ง และท่านจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากแจ้งคำขอถอนเงิน
หมายเหตุ: ท่านสามารถหักเงินหลักประกันผ่านธุรกรรมผ่าน E-IPO / E-RO หรือ โอนเงินระหว่างบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับการยกเว้นการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการและไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service

โทร. 0-2618-1111 หรืออีเมล customerservice@bualuang.co.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่