รู้จัก งบกระแสเงินสด คืออะไร และอ่านค่ากระแสเงินสดได้อย่างไร

Cashflow Statement คืออะไร

งบกระแสเงินสด (Cashflow Statement)  คือ ส่วนที่แสดงถึงรายรับรายจ่ายของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 1 ไตรมาส หรือ 1 งวดบัญชี โดยงบกระแสเงินสดแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ภาพ Cashflow

 • Cashflow from Operations (กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท) คือการได้มาและเสียออกไปของเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น เงินจากการซื้อขายสินค้าและบริการ เงินเดือนพนักงาน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น
 • Cashflow from Investing (กระแสเงินสดจากการลงทุนของบริษัท) คือการได้มาและเสียออกไปของเงินสดจากการลงทุน เช่น เงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับ การลงทุนในบริษัทย่อย ปันผลรับ การซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆเพื่อการลงทุน เป็นต้น
 • Cashflow from Financing (กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงินของบริษัท) คือการได้มาและเสียไปของเงินสดจากกิจกรรมทางเงินของบริษัท เช่น การกู้ยืม การชำระเงินกู้ หรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

วิธีการดูค่าของ Cashflow Statement

 •  Cashflow > 0 หมายความว่าทางบริษัทมีกระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่าย
 •  Cashflow < 0 หมายความว่าทางบริษัทมีกระแสเงินสดรับน้อยกว่ากระแสเงินสดจ่าย

ยกตัวอย่างการใช้ Cashflow Statement

สมมติให้ Cashflow Statement ของบริษัท MP ดังนี้

Cc

สรุปได้ว่า  สามารถอ่านค่าได้ว่าบริษัท MP มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท 150 ล้านบาท มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท -38 ล้านบาท มีกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมทางการเงินของบริษัท -15 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ 97 ล้านบาท

ยกตัวอย่างการใช้ Cashflow Statement จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า Cashflow Statement   ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ex

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 บริษัทนี้มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท 6,086.43 ล้านบาท มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท -3,392.35 ล้านบาท มีกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมทางการเงินของบริษัท -6,803.33 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ -4,109.26 ล้านบาท
จากตารางเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านลบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้มีแนวโน้มยอดขายต่อสาขาที่ลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากโลตัสน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก ทั้งยังมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ได้รับความกดดันจาก สินค้าที่อัตรากำไรขั้นต้นสูง เช่น บุหรี่ ของใช้ส่วนบุคคล ขายได้ลดลง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อเป็นแพ็คใหญ่ที่ได้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าการขายชิ้นเล็ก รวมถึงการทำตลาด เช่น อิ่มคุ้ม

แล้วเราสามารถดูค่า Cashflow Statement ได้จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental>Fin Chart> Liquidy >Cash Flows (MB)
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

ภาพ Cashflow

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

Capture

 

สแกนดูค่า Cashflow Statement ได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

css

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่