ฝากเงินเข้าพอร์ตทำยังไง…ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากได้จากไหน ?

เตรียมพร้อมก่อนเทรด…เมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย สำหรับบัญชีธนาคารที่เคยยื่นประกอบการสมัครเปิดบัญชี จะเป็นบัญชีสำหรับรับเงินปันผล และ ถอนเงินออกจากพอร์ต

ฝากเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ ?

บัญชีประเภทเงินสด Cash Balance 

โอนเงินเข้าพอร์ตเท่าไหร่ สามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่โอนเข้ามา ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินสูงสุด ( Credit Line )ที่นักลงทุนได้รับ *

  • กรณีที่ไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงินซื้อขายไม่เกินตามที่กำหนด
    สำหรับนักลงทุนทั่วไปไม่เกิน 500,000 บาท และ สำหรับนักศึกษาไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินสุดสูงในการซื้อขายหลักทรัพย์  สามารถส่งหลักฐานทางการเงินเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่ม
    เช่น บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน , สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานทางการเงินอื่น โดยส่งเข้ามาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกัน Cash Collateral 

วางหลักประกัน 20% เทรดได้สูงสุดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่าง  :  ได้รับอนุมัติวงเงิน 200,000 บาท หากลูกค้าวางหลักประกันเข้ามาเต็มจำนวน 20 % ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือ  40,000 บาท จะสามารถเทรดได้เต็มวงเงิน 200,000 บาท

สำหรับการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนดชำระราคา T+2  ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่านตามที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ

ฝากเงินเข้าพอร์ต ทำอย่างไร  ?

1. ฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ  ( E – ATS ) ผ่านช่องทางของหลักทรัพย์บัวหลวง 

ต้องทำการสมัครใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยมีขั้นต่ำในการทำรายการตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50 ล้านบาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ) สามารถใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00-17:00 น.

วิธีสมัครใช้บริการโอนเงินเพื่อทำการซื้อขายโดยหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (E-ATS)  รายละเอียดดังนี้

1) ธนาคารกรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย

1.1) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
1.2) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
1.3) สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งานเมนู E-ATS ผ่าน www.bualuang.co.th ภายใน 3 วันทำการหลังจากสมัครบริการผ่านตู้ ATM หากไม่มีบัตร ATM  สามารถส่งเอกสารเข้ามาสมัคร โดยดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

2) ธนาคารอื่น (ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ธนชาติ, ยูโอบี)

ส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ดังนี้

2.1) ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า ระบุรายละเอียดในข้อ 7 พร้อมลงนามในวงเล็บท้ายข้อด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ (ดาวน์โหลด ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า)
2.2) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนามด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร (ดาวน์โหลด หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก)
2.3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4) สำเนาหน้า Book Bank สำหรับตัดบัญชี จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดวิธีเข้าใช้งาน E-ATS คลิกที่นี่

2. โอนเงินผ่านช่องทางของธนาคารด้วยวิธีชำระเงิน (Bill payment )

รองรับการทำรายการผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ กรุงเทพ, กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์ ไม่มีขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ

หรือนำ แบบฟอร์ม B-PAY FORM  ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ได้เช่นกันค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว นานแค่ไหน ยอดเงินจึงจะเข้าพอร์ต ?

หากทำรายการโอนเงินด้วยวิธี E-ATS หรือ ผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตแบบเรียลไทม์ หากทำรายการผ่านช่องทาง Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

กรณีโอนเงินนอกเวลาทำการ ยอดเงินจะปรับเข้าพอร์ตในเช้าวันทำการถัดไปค่ะ

ตรวจสอบยอดเงินที่ฝากเข้าพอร์ตได้ที่ไหน ?

สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ท่านฝากเข้าพอร์ตได้ผ่านโปรแกรม Streaming ในช่อง Line Available โดยท่านจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตาม Line และไม่เกินวงเงินสูงสุด (Credit  Limit*) ที่ได้รับ หากต้องการขอเพิ่มวงเงินสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่การตลาดและส่งหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ มูลค่า Line จะมีการอัพเดทแบบ Real-time

สำหรับ Cash Balance คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของท่าน ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่ท่านสามารถถอนได้ เนื่องจากกระบวนการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลา 3 วันหลังการซื้อขาย (T+2)

line

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น