ซื้อขายเศษหุ้น (Odd Lot) ทำอย่างไรนะ ? Bualuang Knowledge Sharing Security check