รู้จักกราฟแท่งเทียน สัญญาณกลับตัว Bull Hammer และ Bear Hanging Man คืออะไร?

กราฟแท่งเทียน เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้น ที่นักลงทุนสายเทคนิคไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะนี่คือสิ่งแรกที่มือใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้เมื่อก้าวเข้ามาสู่โลกแห่ง “Technical Analysis” การใช้แท่งเทียนคือการนำข้อมูลของราคามาวาดเป็นรูปภาพ ให้เราสามารถมองทิศทางของราคาได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น… จุดมุ่งหมายหลักในการวิเคราะห์คือการอ่าน ‘อารมณ์’ ของนักลงทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้นตัวนั้นๆ… เมื่ออ่านได้ เราก็จะพอคาดการณ์การได้ว่าในอนาคตอันใกล้ๆ หุ้นจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางใด อ่านวิธีการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเพิ่มเติมคลิก

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ 2 สัญญาณทางเทคนิคในรูปกราฟแท่งเทียนที่ใช้ดูรูปแบบการกลับตัวของราคาในระยะสั้นที่มีชื่อว่า

 • Bull Hammer
 • Bear Hanging Man

โดยทั้ง 2 สัญญาณนี้ มีรูปร่างเหมือนกัน ต่างกันแค่เพียง Bull Hammer จะเกิดขึ้นในสภาวะสิ้นสุดตลาดขาลง ในขณะที่ Bear Hanging Man เกิดขึ้นเมื่อใกล้จังหวะสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกรอบเวลา ตั้งแต่ chart รายนาที, รายวัน และรายสัปดาห์

ลักษณะแท่งเทียน Bull Hammer และ Bear Hanging Man

bull hammer bear hangingman คือ

จากภาพ คือแท่งเทียน Bull Hammer และ Bear Hanging Man โดยมีลักษณะเด่นคือตัวแท่งเทียนที่สั้นและไส้เทียนล่างที่ยาวอย่างน้อย 2 เท่าของตัวเทียน แท่งเทียนสีเขียวบ่งบอกว่าในวันนั้นราคามีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ในขณะที่แท่งเทียนสีแดงบ่งบอกว่าราคาปิดในวันนั้นต่ำกว่าราคาเปิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงราคาที่ปรับตัวลง

Bull Hammer คือ อะไร?

Bull Hammer คือ กราฟแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณบอกการกลับตัวของราคา ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะตลาดขาลง โดยราคาได้ปรับลดลง แต่มีการฟื้นตัวกลับมาจนกระทั่งใกล้เคียงกับราคาเปิด จึงทำให้ตัวแท่งเทียนสั้น และไส้เทียนล่างยาว จึงมีรูปร่างเหมือนค้อนและเป็นที่มาของชื่อ Hammer

ทำไมจึงเกิด Bull Hammer ขึ้น?

Bull Hammer เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนจำนวนเทขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ราคาของหลักทรัพย์มีการปรับตัวลดลง ซึ่งมักเกิดเมื่อมีการปริมาณการซื้อขายเยอะ หรือมีช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวลงค่อนข้างนาน โดยเหตุการณ์เหล่านี้ย่อมทำให้ราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ทำให้นักลงทุนเชื่อว่านี่คือสัญญาณของจุดต่ำสุดและเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ จึงทำให้เกิดการฟื้นตัวของราคา จนใกล้เคียงกับราคาเปิดในที่สุด ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า Hammer เป็นสภาวะขาขึ้น หรือ Bullish Pattern นั่นเอง

วิธีการดูแท่งเทียน Bull Hammer

bull hammer คือ อะไร

จากภาพ แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 01/08/2017 ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 60.00 บาท หลังจากนั้นราคาได้ปรับตัวลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิด Bull Hammer ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา จะเห็นได้ว่าวันที่เกิด Bull Hammer ราคาได้ตกลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 54.00 บาท แต่หลังจากนั้น ราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือแสดงให้เห็นภาวะตลาดขาขึ้นนั่นเอง

Tips

 • เมื่อมีรูปแบบ (pattern) ของแท่งเทียนที่ราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า อย่างน้อย 3 แท่งเทียนเกิดขึ้นก่อนการเกิด Hammer จะทำให้ Hammer มีประสิทธิภาพมาก
 • หากแท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน Hammer มีราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียน Hammer จะแสดงถึงการซื้อที่แข็งแกร่ง ซึ่งนำไปสู่ราคาที่ปรับตัวขึ้น

Bear Hanging Man คือ อะไร?

Bear Hanging Man คือ กราฟแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณบอกการกลับตัวของราคา ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะตลาดขาขึ้น เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าราคากำลังเริ่มจะมีการปรับตัวลง ด้วยรูปร่างตัวแท่งเทียนที่สั้น แต่ไส้เทียนล่างยาว ทำให้มีรูปร่างเหมือน Hanging Man

ทำไมจึงเกิด Bear Hanging Man ขึ้น?

Hanging Man เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนจำนวนเทขายหลักทรัพย์หลังจากตลาดเปิด ทำให้ราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก แต่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อ ผลักดันราคาให้กลับมาอยู่ใกล้เคียงราคาเปิด สัญญาณนี้ถูกมองว่าสภาะวะขาขึ้นกำลังเริ่มเสียการควบคุมและ เป็นการเริ่มเข้าสู่สภาวะขาลง (downtrend)

วิธีการดู Bear Hanging Man

 

bear hangingman คือ อะไร

จากภาพ แสดงให้เห็นการเกิดภาวะตลาดขาขึ้น ซึ่งราคาได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 16/01/2020 ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 37.50 บาท หลังจากนั้น 2 วัน ได้เกิดสัญญาณ Bear Hanging Man ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา จะเห็นได้ว่าหลังจากการเกิด Hanging Man แล้วราคาได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือเข้าสู่ภาวะตลาดขาลงนั่นเอง

Tips:

 • Bear Hanging Man สามารถเกิดขึ้นทั้งในสภาวะตลาดกำลังเป็นขาขึ้น หรืออาจเป็นแท่งเทียนที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางสภาวะขาลง (down trend) ก็ได้
 • หากราคาปรับตัวลง หลังจากการเกิด Hanging Man นักลงทุนควรระมัดระวังการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องของราคา ดังนั้นจึงควรหาจุด stop loss เอาไว้

แล้วเราสามารถดู Bear Hanging Man ได้จากที่ไหน ?

1.วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อดูกราฟสัญญาณทางเทคนิคผ่านโปรแกรม Trade Master

วิธีใช้ bull hammer bear hanging man คือ

เมื่อ log in เข้าสู่โปรแกรม Trade Master แล้ว

 • ไปที่เมนู Chart
 • เลือกฟังก์ชัน Auto Chart
 • ใส่ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจลงไป
 • คลิกที่ Chart Signal
 • เลือก Short Term Bear Hanging Man
 • สัญญาณ Bear Hanging Man จะปรากฏดังภาพโดยอัตโนมัติ

 2. วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อดูกราฟสัญญาณทางเทคนิคผ่านโปรแกรม Aspen for browser

เมื่อ Login เข้าใช้งาน Aspen เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง แล้ว

 • เลือกฟังก์ชันChart
 • หน้าต่าง Chart จะปรากฏขึ้นดังภาพ ให้พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจลงไปได้เลย
 • สัญญาณ Bear Hanging Man ปรากฎดังภาพ

Slide4

 

3. วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อดูกราฟสัญญาณทางเทคนิคเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Streaming

เมื่อ Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง แล้ว เลือกเมนู streaming

 • เลือกฟังก์ชัน Technical
 • พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 • สามารถมองหาสัญญาณ Bear Hanging Man ได้จากกราฟดังภาพ

Slide5

 วิธีสแกนหาหุ้นที่เกิดจังหวะการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

1. วิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

เมื่อ Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง แล้ว

 • เลือกเมนู Stock Signals
 • เลือกฟังก์ชัน Technical
 • พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 • เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว สามารถดู สัญญาณทางเทคนิค Bear Hanging Man ของหุ้นตัวที่เลือกได้ทางด้านขวา ดังภาพ

Slide6

2. สแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่สนใจผ่านโปรแกรม Trade Master

 • คลิกที่เมนู Strategy และเลือก Strategy Builder
 • คลิกที่ Candle Analysis
 • เลือก Bearish Reversal
 • เลือก Hanging Man และตั้งค่าเงื่อนไข
 • กด Confirm

Slide7

เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขบนหน้า Results ดังภาพ

Slide8

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์กราฟหุ้นเบื้องต้น ติดตามต่อคลิกที่นี่

วิเคราะห์ กราฟหุ้น

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่