แจ้งแปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิ “BTS-W4” ครั้งสุดท้าย!!

แจ้งแปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “BTS-W4 ” ในครั้งสุดท้าย ทางหลักทรัพย์บัวหลวง รับเอกสารถึงวันที่ 27 พ.ย.62 เท่านั้น!!

 • ระยะเวลาแสดงความจำนงเพื่อใช้สิทธิแปรสภาพซื้อหุ้นสามัญ BTS : วันที่ 14 – 28 พ.ย. 62
 • อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยวอแรนท์ = 1.011 หน่วยหุ้นสามัญ
  (
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิคำนวณจำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
 • ราคาใช้สิทธิ : 10.384 บาท/หุ้น
  (
  จำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง)

หนังสือแจ้งรายละเอียด BTS-W4 คลิกที่นี่

ตัวอย่างการคำนวณจำนวนหุ้นเพิ่มทุน!!

ตัวอย่างเช่น : นาย A ถือหุ้นเดิม BTS-W4 จำนวน 56,200 หุ้น อยากทราบว่านาย A จะแปรสภาพได้จำนวนกี่หุ้น

 • อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยวอแรนท์ = 1.011 หน่วยหุ้นสามัญ 
 • ราคาใช้สิทธิ : 10.384 บาท/หุ้น

วิธีการคำนวนจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่
จำนวน 56,200 วอแรนต์ x 1.011 หน่วยหุ้นสามัญ  = 56,818.20 หน่วยหุ้นสามัญ (ให้ตัดเศษทศนิยมทิ้ง) ทั้งนี้นาย A จะได้หุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่ 56,818 หุ้น

วิธีการคำนวนจำนวนเงินที่ต้องชำระ
จำนวน 56,818 หน่วยหุ้นสามัญ x 10.384 บาท/หุ้น = 589,998.11 บาท (ให้ตัดเศษทศนิยมทิ้ง) ซึ่งนาย A จะต้องชำระเงินจำนวน 589,998 บาท ให้ตัดเศษทศนิยมทิ้งไม่ต้องชำระเศษสตางค์

จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน BTS ทำอย่างไร ?

ดำเนินการกรอกเอกสารใช้สิทธิซือหุ้นสาทัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ คลิกที่นี่

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนาม

4. หลักฐานการชำระเงิน (Payin)

ชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน…ทำอย่างไร ?

สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น BTS-W4 สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเพื่อการชำระเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

สามารถโอนเงินผ่านแอป Mobile Banking ได้ตามเลขบัญชีและธนาคารที่แจ้งไว้ด้านล่าง หรือติดต่อโอนเงินได้ผ่านทางธนาคาร

 • ชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้าบัญชีธนาคาร : TISCO
 • ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิบมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
 • เลขที่บัญชี : 0001-114-005063-8
 • สาขา : สำนักงานใหญ่

ส่งเอกสารไปยังผู้แนะนำการลงทุนของท่าน…คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Bualuang Customer Service โทร. 02-618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น