แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS-W4

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  BTS-W4 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  21 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2562  (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด-นักขัตฤกษ์)

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


วิธีชำระเงิน

  • กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ (โดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2562)
  • กรณีชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร โดยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562

 

 


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 4  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-633-6441-5

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น