รู้จัก Book Value คืออะไร บอกถึงมูลค่ารวมของบริษัทได้อย่างไร

Book Value คืออะไร

Book Value  (มูลค่าทางบัญชี) หรือ นักลงทุนรู้จักกันอีกชื่อ คือ Book Value Per Share (มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น) ซึ่ง ตัวเลขที่บ่งบอกถึงมูลค่ารวมของบริษัท หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (Net Asset Value) มีค่าเท่ากับต้นทุนในการถือสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัท โดยคำนวณจากสินทรัพย์รวม (Total Assets) – หนี้สินรวม (Total liabilities) และเหลือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (ค่า BV หน่วยเป็น บาท )

ิา

 • โดย BV นิยมนำไปใช้ใน อัตราส่วนทางการเงิน Price to Book Value (P/BV Ratio) ถ้าอยากรู้ซื้อหุ้นแพงกว่าเจ้าของสามารถดูได้จาก P/BV มีค่ามากกว่า 1 หรือไม่

วิธีการดูค่าของ Book Value 

 • ถ้า Book Value  > 0 หรือเป็นบวก หมายความว่าทางบริษัทนั้นมีสินทรัพย์รวม มากกว่าหนี้สิน
 • ถ้า Book Value  < 0 หรือติดลบ หมายความว่าทางบริษัทมีหนี้สินมากหรือหมายถึงกิจการขาดทุน

วิธีการดูค่าของ Book Value Per Share

หากเมื่อบริษัทยกเลิกกิจการแล้ว มูลค่าสินทรัพย์ที่คงเหลือของกิจการที่ถูกแบ่งให้ส่วนของผู้ถือหุ้น เรียกว่า Book Value Per Share (BVPS) หรือ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น คืออัตราส่วนระหว่าง ส่วนของผู้ถือหุ้น (BV) ต่อ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว

;;;;

ตัวอย่างการคำนวณ  บริษัท มีสินทรัพย์ 160 ล้านบาท และมีหนี้สิน 80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญหุ้นละ 40 บาท เรียกชำระแล้ว 1 ล้านหุ้น

จะได้ว่า มูลค่าตามบัญชี (BV) = 80 ล้านบาท (160 ล้าน – 80 ล้าน) หมายความว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 80 ล้านบาทและ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในบริษัท (BVPS) = 80 บาท ต่อหุ้น (80 ล้านบาท หาร 1ล้านหุ้น) หมายความว่าหุ้นของบริษัท ควรมีค่า 80 บาทต่อหุ้น หรือถ้าหากบริษัทนี้เลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นจะได้เงินคือ 80 บาทต่อหุ้น และหากซื้อหุ้นที่ราคา 40 บาท แสดงว่าได้ราคาที่ถูกกว่าผู้ถือหุ้นเดิม

ยกตัวอย่างการใช้ Book Value จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า Book Value  ของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

866

จากภาพหุ้น BBL ค่า BV ในปี 2017 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2021 เท่ากับ 205.89  211.95 225.36 230.25  และ 241.09 ตามลำดับ โดยค่า BV ของหุ้น BBL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีแสดงส่วนของหนี้สินน้อยกว่าสินทรัพย์เรื่อยๆ

 

แล้วเราสามารถดูค่า Book Value ได้จากที่ไหน ?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 5. สามารถดูค่า  Book Value ของหุ้นตัวที่เลือกได้ด้านล่าง ดังนี้

bv

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

555

วิธีที่ 3 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Aspen for browser

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Aspen
 3. เลือกฟังก์ชัน Fundamental > Financial
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

2323

สแกนหา Book Value  ได้อย่างไร ?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้…

bvvv

 

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมนูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition) โดยหา  Book Value
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่มี หรือหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

 

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่