เจาะ 4 ประเด็นร้อน...ก่อนกอง BMSCG (BCAP Mid Small CG ETF) จะเข้าสู่ตลาดหุ้น Bualuang Knowledge Sharing Security check