BLS Research: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพิจารณาปัจจัยฟรีโฟลทในการจัดทำดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

📌📌📌 มุมมองของ BLS Research ในเรื่องการที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพิจารณาปัจจัยฟรีโฟลทในการจัดทำดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ…

📄 Research Team สรุปความเห็นได้ดังนี้…

✨ (1) เกณฑ์ Freefloat weighted ยังคลุมเครือ และไม่ควรคำนวณด้วยข้อมูล Static เพราะนิยามของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเจ้าของ/พันธมิตรที่ถือหุ้นระยะยาวนั้น (ตามเกณฑ์รายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ยังสรุปไม่ได้ว่า “กรณีที่เจ้าของถือผ่านนอมินี หรือ Long-term investors แล้วไม่ขายหุ้นออกมาเลย สมควรจะนับเป็น Free float หรือไม่”

✅ ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนจาก SET ปัจจุบัน เป็น SET freefloat-weighted จะส่งผลต่อน้ำหนักหุ้นใน SET freefloat-weighted อย่างมากเทียบกับ SET ปัจจุบัน โดยหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่(founders, partners)ในสัดส่วนเยอะจะถูกทอนน้ำหนักลง ส่วนหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนน้อย ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นใน SET freefloat-weighted …

✅ … ปัจจุบัน SET มีการประกาศ free float ของหุ้นแต่ละตัวอยู่แล้ว ซึ่งบางส่วนอาจไม่สะท้อนโครงสร้างผู้ถือหุ้นจริงเต็มที่เนื่องจากบางบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่บางส่วนมีการถือหุ้นผ่านกองทุน NOMINEE ทำให้ free float ที่ประกาศสูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอาจต้องมีการปรับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้เพื่อลดความบิดเบือนลง

✨(2) กองทุนฯ ไม่จำเป็นที่จะต้อง ปรับหุ้น เข้าออก ขนานใหญ่ตามดัชนี SET Freefloat-weight (ในคราวเดียว)

✅ ผลกระทบ passive fund น่าจะมีการจัดการในลักษณะ “ออกกองใหม่ที่ใช้ benchmark index ใหม่คือ SET freefloat-weighted แต่กองเดิมก็ยังอิง benchmark SET ปัจจุบันเหมือนเดิม (ตาม filing)” เพื่อลดผลกระทบต่อการ rebalancing

✅ … แต่หากเปลี่ยน benchmark จาก SET เป็น SET freefloat-weighted เลย จะต้องมีการเตรียมการอย่างดี เพื่อลดความผันผวนลง เช่น ค่อยๆ ทำเป็น step เหมือนกับตอนที่ MSCI ปรับ weight หุ้นจีน เมื่อ 2 ปีก่อน ทำให้ transition smooth กว่า

👉🏻👉🏻 *** สรุป ไม่ต้องตื่นตระหนกไป เพราะ เกณฑ์ยังคลุมเคลือ และหากเกิดขึ้นจริงจะเป็น “Smooth transition” รวมถึงวิธีการแก้เรื่อง Freefloat ยังมีอีกหลายวิธี…แก้ไม่ได้ยาก***

เรามองว่า ควรจะมีการกำหนดค่ากลาง theoretical freefloat ที่ควรจะเป็น และปรับน้ำหนักตามนั้น โดยหากบริษัทใดมี free float ตามเกณฑ์ฯ แล้ว ก็จะไม่กระทบ ...

ไม่ใช่การปรับทั้งหมดตามสัดส่วนของแต่ละบริษัท


ติดตามได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ Bualuang Research

ad-1

สนใจอ่านบทวิเคราะห์แบบจัดเต็ม ทั้งวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นรายวัน/สัปดาห์, วิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม/หุ้นรายตัว

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น