โอนเงินด้วย Bill Payment ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างไร

ท่านสามารถทำรายการโอนหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์
ผ่านช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ถึง 3 ช่องทาง ดังนี้…

1. Application SCB Easy คลิกที่นี่

1

 

2. เว็บไซต์ SCB EASY NET คลิกที่นี่

web scb

 

3. ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

scb atm

 

หมายเหตุ : ธนาคารไทยพาณิชย์ยกเลิกช่องทางการรับชำระ Bill Payment ผ่านทางเคาน์เตอร์สาขา สำหรับประเภทลูกค้าบุคคล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

**สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์ ทางเราจะปรับยอดให้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น