Bill Payment กับ E-ATS แตกต่างกันอย่างไร

Bill Payment

คือ บริการชำระเงินเพื่อเป็นหลักประกันซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ โดยการทำรายการผ่านช่องทาง
Internet Banking / ATM / Counter ของธนาคาร

ซึ่งการชำระเงินแบบ Bill Payment สามารถทำรายการผ่านธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย เท่านั้น

  • วิธีการชำระเงินแบบ Bill Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
  • วิธีการชำระเงินแบบ Bill Payment ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
  • วิธีการชำระเงินแบบ Bill Payment ผ่านธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ธนาคารไทยพาณิชย์ยกเลิกช่องทางการรับชำระ Bill Payment ผ่านทางเคาน์เตอร์สาขา สำหรับประเภทลูกค้าบุคคล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

E-ATS

คือ บริการโอนเงินหลักประกันเพื่อซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ ผ่านการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
โดยการทำรายการผ่านบริการออนไลน์ของหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น

รายละเอียดการสมัครและใช้งานบริการ E-ATS คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น