BCAP-GW SSF ครอบคลุมทรัพย์สินทั่วโลก พร้อมลดหย่อนภาษี (ช่วง IPO วันที่ 7 – 14 ส.ค. 2563)

มารู้จัก กองทุนเปิดบีแคป โกบอล เวลท์ เพื่อการออม (BCAP-GW SSF) ให้มากขึ้น ในรายการ ออมหุ้น ออมกองทุน เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563

อย่าลืมกดติดตาม  https://bls.tips/subscribeYoutube

กองทุนเปิดบีแคป โกบอล เวลท์ เพื่อการออม หรือเรียกสั้นๆ ว่า BCAP-GW SSF

ครอบคลุมทรัพย์สินทั่วโลก ตอบโจทย์บริหารการลงทุนโดยมืออาชีพ โดยมีจุดเด่นของกองทุน ดังนี้

1. โอกาสการลงทุนในทรัพย์สินทั่วโลก
2. ออกแบบมาเพื่อใช้วางแผนการลงทุนในระยะยาวและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
3. มีทีมผู้จัดการกองทุนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและปรับพอร์ตได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
4. มี 5 ทางเลือก ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้

BCAP-GW SSF ครอบคลุมทรัพย์สินทั่วโลก 

Bcapgw1

สามารถเข้าถึงกองทุนรวมและ ETF  ได้มากกว่า 62,000 กองทุนทั่วโลก

  • กระจายการลงทุนในทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ
  • ลงทุนผ่านกองทุนรวมและ ETF ทั่วโลก ทาให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนสูง
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกองทุน SSF

โดยครอบคลุมการลงทุนถึง ตราสารหนี้, ตราสารทุน, ทรัพย์สินทางเลือก

bcapgw2

เลือกลงทุน BCAP-GW SSF ตามความเสี่ยงที่รับได้ 

นโยบายการลงทุนในกองทุนรวมผสม ลักษณะแบบ Fund of Funds มีให้เลือก 5 ทางเลือก ตามความเสี่ยงที่รับได้ ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ ความคาดหวังผลตอบแทนต่ำ ไปถึงยัง ควาามเสี่ยงสูง ความคาดหวังผลตอบแทนสูง

ซื้อกองทุนออนไลน์ “BCAP-GW SSF” ผ่าน Streaming for Fund…

1. Login เข้าสู่ระบบ โดยระบุ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน Streaming

Gprop1

2. เลือกเมนูหลัก “Place Oeder” ไปที่แถบ “Purchase” และค้นหาชื่อกองทุน “Select Fund”  โดยระบุชื่องกองทุนที่ต้องการลงทุน เช่น BCAP-GW50 SSF

bcapgw3

3. วิธีส่งคำสั่งซื้อกองทุนและระบุรายละเอียด ดังนี้…

bcapgw4

  • Fund Code ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ
  • Amount ระบุจำนวนเงิน (บาท) : กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 5,000 บาท กรณีผ่าน Streaming for Fund
  • Effective Date เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล

*ช่วง IPO กองทุน BCAP-GW SSF สามารถส่งคำสั่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563
**หลังจากนั้นสามารถสั่งคำสั่งได้อีกครั้งวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (First Date Trade)

  • Payment Type การชำระเงินผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) : ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่และสมัคร (ATS) กับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง…แต่ทั้งนี้บัญชีสำหรับรับเงินขายคืนกองทุน ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เท่านั้น
  • ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

หมายเหตุ : กรณีจองซื้อผ่านทาง Streaming For fund (ชำระโดย ATS ขั้นต่ำ 5,000)

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีบัญชี “FundConnext”
ต้องดำเนินการเปิดบัญชี “Fundconnext” อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ถึง ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (เปิดบัญชีกองทุนรวม)
1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


ศึกษาข้อมูลกองทุนและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111 หรือ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทร. 0-2618-1599

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น