กระจายการลงทุนไปต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในหุ้นทั่วโลก กับ BCAP Global Equity Bualuang Knowledge Sharing Security check