กระจายการลงทุนไปต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในหุ้นทั่วโลก กับ BCAP Global Equity

มารู้จัก BCAP Global Equity ให้มากขึ้น ในรายการ ออมหุ้น ออมกองทุน เงินล้านสร้างได้
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563

และอย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามรายการพวกเราด้วยนะคะ
คลิก https://www.youtube.com/bualuangsec หรือ https://www.facebook.com/bualuangsec

ประเดิมต้นปีกับกองใหม่ “กองทุนรวมตราสารทุน (BCAP Global Equity)”

หรือชื่อเรียกสั้นๆ “BCAP-GE” เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวม ETFs ที่หลากหลายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้การบริหารกองทุนนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุน หรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล แต่นำเงินไปลงทุนต่อ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนโดยกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก

3 เหตุผลที่ควรลงทุนใน BCAP Global Equity

1. โอกาสในการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ

BCAP Global Equity

ตลาดหุ้นไทยประกอบไปด้วย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีหุ้นทั้งหมดราวๆ 600 – 700 ตัว และมี Market Cap. 535,850 M.USD หรือราวๆ 16,907,827.36 ล้านบาท (ข้อมูลจาก SET SMART วันที่ 03 ม.ค. 63) แต่ขนาดของตลาดหุ้นไทยที่เราคิดว่าขนาดใหญ่มากแล้วนั้น คิดเป็นเพียง 0.81% เมื่อเทียบกับมูค่าของตลาดหุ้นทั่วโลก หรือมองภาพง่ายๆ ตลาดหุ้นไทยทั้งหมดมีขนาดเท่ากับ หุ้น Facebook ตัวเดียวเท่านั้นเอง!!

2. การกระจายการลงทุนในต่างประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุน

หลายคนอาจกังวลว่าการไปลงทุนในต่างประเทศนั้น จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนให้มากขึ้นหรือเปล่า ? แต่เรากำลังจะมาอธิบายให้เข้าใจกันใหม่ด้วยภาพนี้…

BCAP Global Equity

การกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ จะไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในหุ้นไทยเท่านั้น แต่จะยิ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน…ตลาดหุ้นไทยเจอกับวิกฤตทีหนึ่งจะสร้างความผันผวนเกือบ 30%

แต่ถ้าเรากระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ จะช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนได้ ช่วยลดความแกว่งของพอร์ตการลงทุนของเราได้ สุดท้ายแล้วระยะยาวผลตอบแทนที่ได้รับใกล้เคียงกัน แต่ผันผวนและความเสี่ยงน้อยกว่า

นอกเหนือจากนั้นแล้วจากกราฟด้านบนจะเห็นว่า เมื่อเกิดวิกฤตที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างมากนั้น ค่าเงินบาทก็มักจะอ่อนลงเสมอ เนื่องจากต่างชาติมักจะนำเงินกลับประเทศ ทำให้การลงทุนในต่างประเทศของเราเมื่อตีค่ากลับมาเป็นเงินบาทแล้ว จะมีมูลค่าสูงขึ้นทันที ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดผลขาดทุนจากการลงทุนหุ้นในประเทศได้ในระดับหนึ่งทีเดียว

BCAP Global Equity

3. ลงทุนในต่างประเทศเป็น Win – Win Strategy

ช่วง 5 – 10 ปีให้หลังมานี้ ปัจจัยหลักที่คอยกดดันเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศที่ประกอบไปด้วย การบริโภค (C), การลงทุนภาคเอกชน (I), การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (G), ส่งออก (X) และ นำเข้า (M) นั้นก็คือ “ค่าเงินบาทแข็ง” ซึ่งส่งผลต่อตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน GDP อย่างการส่งออกและท่องเที่ยว ทำให้เราต้องเริ่มมองหาทางเลือกลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้การไปลงทุนในต่างประเทศนั้นอาจมองว่าเป็น Win – Win Strategy คือ

  • ถ้าค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง : เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง ดังนั้นการกระจายลงทุนไปในต่างประเทศ จะช่วยลดความผันผวน และเพิ่มผลตอบแทนกับพอร์ตการลงทุนได้
  • ถ้าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง : หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไปลงทุน จะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ลักษณะการลงทุนของ BCAP Global Equity

1. เป็นกองทุนรวมประเภทFund of Funds ที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนทั่วโลก
2. เน้นการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลก
3. ปรับพอร์ตการลงทุนทุกสภาวะตลาด (Active Management)

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน…คลิกที่นี่

ท่านที่มีบัญชี FundConnext สามารถติดตั้งและใช้งาน Streaming for Fund ได้เลย!!

ซื้อกองทุนออนไลน์ “BCAP Global Equity” ผ่าน Streaming for Fund…

1. Login เข้าสู่ระบบ โดยระบุ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน Streaming

Streaming for Fund

2. เลือกเมนูหลัก “Fund Info” และ เลือก “BCAP บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด” หรือค้นหา BCAP จากนั้นเลือกกองทุน “BCAP-GE”

Streaming for Fund

3. ส่งคำสั่งซื้อกองทุน โดยการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และกดที่ “Purchase”

Streaming for Fund

4.  วิธีส่งคำสั่งซื้อกองทุนและระบุรายละเอียด ดังนี้…

Streaming for Fund

  • Fund Code ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ
  • Amount ระบุจำนวนเงิน (บาท) : กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 5,000 บาท กรณีผ่าน Streaming for Fund
  • Effective Date เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล : หากส่งคำสั่งหลังเวลา SA’s Cut-off Time : 14.00 น. ต้องระบุ Effective Date เป็นวันถัดไป
  • Payment Type ชำระเงินผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) : เฉพาะผู้ที่หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
  • ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

หมายเหตุ : กรณีจองซื้อผ่านทาง Streaming For fund  (ชำระโดย ATS ขั้นต่ำ 5,000)

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีบัญชี “FundConnext”
ต้องดำเนินการเปิดบัญชี “Fundconnext” อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ถึง ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (เปิดบัญชีกองทุน FundConnext)
1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 ศึกษาข้อมูลกองทุนและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 02 618 1111 หรือ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด โทร. 02 618 1599

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น