โค้งสุดท้ายของปี 2018!! กับกองทุน LTF RMF ผลงานเด่น เพื่อลดหย่อนภาษี

สัปดาห์สุดท้าย!! ของการซื้อกองทุน LTF RMF เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2561 รอช้าไม่ได้แล้ว!!

 • ซื้อขายกองทุนผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด 
 1. ชำระเงินด้วยวิธีถอนหลักประกัน รับเอกสารถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ก่อนเวลา 11.00 น. (ทำรายการซื้อขายวันที่ 28 ธ.ค. 2561)
 2. ชำระเงินด้วยวิธีตัดเงินผ่านบัตรเครดิต ส่งคำสั่งซื้อขายได้ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2018
 3. ชำระเงินวิด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ส่งคำสั่งซื้อขายได้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ก่อนเวลา 10.00 น.
 4. ชำระเงินผ่านบริการ Bill Payment ส่งคำสั่งซื้อขายได้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ก่อนเวลา 10.00 น.
 5. ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินไปยังบลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายได้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.
 • ซื้อขายกองทุนผ่าน Streaming for Fund
  ทำรายการซื้อขายได้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

กองทุน LTF RMF ผลงานเด่นน่าลงทุน!!

B-Score - LTFRMF-1 B-Score - LTFRMF-2

หมายเหตุ

 • Sharpe Ratio – คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนเฉลี่ย หารด้วยค่าความเสี่ยง (Standard Deviation) หากมีค่าสูง หมายความว่ากองทุนมีผลการดำเนินงานคุ้มค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 • B-Score – พิจารณาผลตอบแทนกองทุน 5 ช่วงเวลาย้อนหลัง คือ 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี / 5 ปี และ Sharpe Ratio 1 ปี (จากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง) การคำนวณหาคะแนน B-Score จะให้น้ำหนักของตัวแปรแต่ละตัว แล้วเลือกกองทุนที่มีคะแนนดีที่สุด 10 อันดับแรก

ท่านที่มีบัญชี FundConnext สามารถติดตั้งและใช้งาน Streaming for Fund ได้เลย!!

** สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่  

** สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเปิดบัญชีกองทุน คลิกที่นี่

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น