B-ASEAN กองทุนรวมหุ้นเด่น เฟ้นหาหุ้นดี ทั่วภูมิภาค ASEAN

จะเห็นได้ว่า “ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN” หรือการรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ ช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการเจรจาได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สามารถสร้างความเติบโตให้กับประเทศสมาชิก แน่นอนเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมตัวในกลุ่ม AEC นี้ ช่วยก่อให้เกิดเป็นพลังทางเศรษฐกิจ สร้างความน่าสนใจต่อตลาดโลกยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและนอกกลุ่มประชาคมต่างเข้ามาลงทุนในหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมต่างๆ สร้างความเติบโตรวมไปถึงแผนเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานที่ยังเติบโตได้อีกมาก ในกลุ่มประเทศเหล่านี้

มุมมองการลงทุน และปัจจัยบวกในการเข้าลงทุน

  • ตลาดในกลุ่มอาเซียน ค่อนข้าง laggard เมื่อเทียบกับตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว จากประเด็นเรื่อง Covid- 19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง เห็นได้ชัดในด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อ GDP ในกลุ่ม ASEAN พอสมควร โดยเฉพาะไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้รับผลกระทบอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยว ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก เดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
  • ตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนคืบหน้ามาก โดยปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 61 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เยือนอาเซียน ซึ่งในปัจจุบัน ตัวเลขผู้ที่ได้รับวัคซีนต้านไวรัส Covid- 19 และจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และหลายประเทศพร้อมที่จะเปิดเมือง รับนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ให้เดินทางเข้ามาได้มากขึ้นภายใต้มาตราการควบคุมด้านสุขภาพอนามัย และการเฝ้าระวัง Covid- 19

จากภาพจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เดือนก.ย. 64 เทียบกับเดือนต.ค. 64 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

vaccine

ที่มา : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

 

  • เงินทุนจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าตลาดอาเซียนมากขี้น โดยเฉพาะในไทย ฟิลิปินส์ และมาเลเซีย โดยก่อนหน้านี้ ได้มีขายหุ้นในอาเซียนอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ สร้างความกดดันตลาดหุ้น และค่าเงินในภูมิภาค  แต่เมื่อปัจจัยลบต่างๆเริ่มคลี่คลายและตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่งยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าตลาดอื่น เพราะตลาดอาเซียนถูกถือครองจากนักลงทุนต่างชาตินในระดับที่ต่ำ ทำให้มีโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเพิ่มและได้ประโยชน์จากค่าเงินที่อ่อนค่าและมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะไทยบาท และ ฟิลิปปินส์เปโซ

จากภาพ เปรียบเทียบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กับตัวอย่างประเทศในอาเซียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 64)

0

 

  • สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น เพราะตลาดหุ้นอาเซียนได้ประโยชน์จากเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่อย่าง น้ำมันปาล์ม ถ่านหิน ยางพารา และมีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาดอาเซียนทำให้ได้รับประโยชน์จากขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ รอบนี้

 

B-ASEAN กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน บริหารโดย บลจ.บัวหลวง ที่คัดเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลงานดีโดดเด่น

สิงคโปร์ สัดส่วนลงทุนในพอร์ตประมาณ 30% เน้นกลุ่มการเงินและธนาคาร อย่าง DBS Group, United Oversea Bank ,Over Sea Chinese Bank ซึ่งสิงคโปร์เป็น Trading และ Financial Hub โดยกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ Valuation ยังไม่แพง มี PE ไม่สูง และปันผลได้ค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังลงทุนใน SEA Ltd บริษัทแม่ของ App platform ซื้อขายสินค้าออนไลน์ อย่าง Shopee และเจ้าของ Garena ผู้ผลิตเกมส์เบอร์ต้นๆของเอเชีย โดย SEA Ltd มีรายได้เติบโตระดับ 100% ในช่วงที่ผ่านมาและยังถูกมองว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตได้อันดับต้นๆในอาเซียนอีกด้วย
อินโดนิเซีย สัดส่วนลงทุนในพอร์ตประมาณ 20% ด้วยประชากรกว่า 270 ล้านคนมากที่สุดในอาเซียน การบริโภคภายในประเทศจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อ GDP นอกจากกลุ่มธนาคารแล้ว ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ การสื่อสารจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยกองทุน B-Asean ลงทุนในบริษัทด้านโทรคมนาคมสื่อสารอย่าง Telekomunikasi Indonesia , XL Axiata
ฟิลลิปินส์ สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตประมาณ 13% ด้วยประชากรประมาณ 100 ล้านคน การบริโภคภายในประเทศจึงสำคัญเป็นอย่างมาก พอร์ทการลงทุนมีห้างค้าปลีก Pure Gold ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค Century Pacific Food รวมถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอีกด้วย
เวียดนาม กองทุน Overweight ตลาดเวียดนาม มากกว่าดัชนี ด้วยศักยภาพการเติบโตที่สูง ได้รับสมญานามว่า “เสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย” ด้วยศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ระดับ 6-7% มาต่อเนื่อง มีประชากรเกือบ 100 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เริ่มขยับฐานะเป็นชนชั้นกลางมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกำลังซื้อ การบริโภค รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง กองทุนได้มีการลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น VNM Vietnam Daily Product ผู้ผลิตนมรายใหญ่ของเวียดนาม และ VINHOMES ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ทั้งแบบ mixed-use และที่อยู่อาศัยระดับกลาง ไปจนถึงระดับบน
มาเลเซีย มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่อย่าง ถุงมือยาง Hartalega Holdings และผลิตภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเคมี อย่างบริษัท Dialog Group
ไทย สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตประมาณ 20% โดยเน้นหุ้นผู้นำขนาดใหญ่ในประเทศ ที่มีทั้งค้าปลีก พลังงาน การสื่อสาร รวมไปถึงด้านการขนส่ง

Capture

ที่มา : www.bangkokbank.com/b-asean_monthly ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 64

 

ซึ่งข้อมูลการลงทุนจากรายงานประจำปี มี.ค. 64 ในปัจจุบันอาจมีการปรับสัดส่วนลงไปแต่อย่างไรก็ตาม B-ASEAN เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ มีการกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรมและเป็นจุดเด่นของประเทศนั้นๆ  ในช่วงปัจจุบันที่ตลาดกลุ่ม ASEAN ยัง laggard และการเปิดเมืองจะเป็นตัวช่วยให้การฟื้นตัวทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นได้ดีขึ้น

จากภาพ เปรียบเทียบผลงานกองทุน B-Asean กับ SET Index  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 64)

00

 

เข้าลงทุน กองทุน B-Asean ผ่าน Streaming for Fund ได้ที่นี่…

Gprop1

เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร!!

คลิกเพื่อเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

fund01


ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่