วิธีสมัคร ATS สำหรับระบบออมหุ้นอัตโนมัติ (Stock Accumulation Plan)

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่ใช้บริการออมหุ้นอัตโนมัติ (Stock Accumulation Plan) จะต้องดำเนิน การสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น เพื่อเป็นการตัดเงินลงทุนอัตโนมัติแบบรายเดือน

1. วิธีสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งาน ATS ภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากสมัครบริการผ่านตู้ ATM

2. วิธีสมัคร ATS ผ่านทาง Internet Banking

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งาน ATS ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสมัครบริการ

3. วิธีสมัคร ATS ผ่านทาง Mobile Banking

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งาน ATS ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสมัครบริการ

4. วิธีสมัคร ATS ผ่านทาง www.bualuang.co.th

  • วิธีสมัคร ATS ผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิยช์เท่านั้น คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าใช้งาน ATS ภายใน 1 วันทำการ หลังจากสมัครบริการ

5. สมัครแบบฟอร์ม

กรอกเอกสารและส่งเอกสารมายังบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ดังนี้…

  • ใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า ระบุรายละเอียดในข้อ 7 พร้อมลงนามในวงเล็บท้ายข้อด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ดาวน์โหลด ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
  • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนามด้วยลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร ดาวน์โหลด หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้า Book Bank สำหรับตัดบัญชี จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง

** เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งเอกสารถึงผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
หรือ ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP002, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น