เจาะลึก ! DW กว่า 1,600 รุ่น ทั้งตลาด

KS FB Cover Template

ปัจจุบัน DW ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีให้เลือกจำนวนมากถึงกว่า 1,600 รุ่น สำหรับทั้ง Call และ Put DW วันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันว่า…

DW จำนวนกว่า 1,600 รุ่นนั้นมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง ?

เราไปเจาะลึก DW ทั้งตลาดกัน !

จำนวน DW อ้างอิงหุ้นรายตัว แยกตาม Call/Put

1

จำนวน DW ที่มีการซื้อขายในตลาด ณ วันที่ 15 มี.ค. 62 มีทั้งหมด 1,605 รุ่น แบ่งเป็น Call DW 1,346 รุ่นและ Put DW 259 รุ่น ครอบคลุมจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการเสนอขายถึง 110 ตัว

สำหรับ DW01 ยังครองความเป็นผู้นำในการออก DW สูงสุดในระบบถึง 21.18% ของจำนวน DW ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดอยู่ที่ 340 รุ่น แบ่งเป็น Call DW 234 รุ่นและ Put DW 106 รุ่น ซึ่งหากสังเกตุดีๆจะเห็นว่า Put ของ DW01 มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของ Put DW ทั้งตลาด นอกจากนี้ DW01 ยังครอบคลุมหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีให้เลือกถึง 79 ตัวหรือคิดเป็น 71.82% ของจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดในอุตสาหกรรม DW

DW หุ้นรายตัวในตลาดเป็น ITM/OTM กี่ตัวบ้าง ?

2

DW ส่วนใหญ่ที่มีสถานะ ITM จะมีอัตราทดและค่าเสื่อมเวลาต่ำกว่า ส่วน DW ที่มีสถานะ OTM จะมีอัตราทดและค่าเสื่อมเวลาที่สูงขึ้น และหากพิจารณาดู จะเห็นได้ว่า DW ในตลาดมากกว่า 80% มีสถานะ OTM (Out-of-the-money) ในขณะที่ DW สถานะ ITM (In-the-money) มีอยู่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจพอสรุปได้ว่า DW ส่วนใหญ่ในตลาดถูกออกแบบมาให้มีอัตราทดค่อนข้างสูง

สำหรับ DW01 ซีรีส์ A คิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ DW ทั้งตลาดที่มีสถานะ ITM

DW01 ซีรีส์ B ก็ได้ถูกออกแบบมาให้มีสถานะ OTM เพื่อตอบโจทย์ขาเทรดที่ต้องการอัตราทดสูง

DW หุ้นรายตัวในตลาดมีอัตราทด ค่าเสื่อมเวลา และ Sensitivity เท่าไหร่บ้าง ? แยกตาม ITM/OTM

34

จากภาพจุดแต่ละจุดแสดงถึง DW อ้างอิงหุ้นรายตัวจำนวน 1 รุ่น โดยสีเทาใช้แทน DW แต่ละรุ่นที่อ้างอิงหุ้นรายตัวของผู้ออกรายอื่นทั้งหมด ส่วนจุดสีน้ำเงินเข้ม ใช้แทน DW01 ซีรีส์ A และจุดสีน้ำเงินอ่อน แทน DW01 ซีรีส์ B

DW รุ่นที่มีสถานะ ITM ส่วนใหญ่จะมีอัตราทดอยู่ที่ประมาณ 2-5 เท่า อย่าง DW01 ซีรีส์ A ที่มีค่าเสื่อมเวลาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับทั้งตลาดเพียงประมาณ 0.25-0.75% ต่อวันอีกด้วย

สำหรับ DW รุ่นที่มีสถานะ OTM ส่วนใหญ่มีอัตราทดมากถึงประมาณ 4-8 เท่า อย่าง DW01 ซีรีส์  B ซึ่งเราพยายามออกแบบให้ค่าเสื่อมเวลาไม่เกินประมาณ 1% ต่อวันเพื่อให้ยังพอถือครองได้

5

หากพิจารณาค่า Sensitivity จะเห็นว่า DW ในตลาดส่วนใหญ่ค่อนข้างกระจายตัว

สำหรับ DW01 อ้างอิงหุ้นรายตัว ในภาพรวม ทั้งซีรีส์ A และ B ถูกออกแบบมาให้ค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 เพื่อให้เทรดง่าย ขยับดี เอาใจขาเทรด DW

แล้ว DW01 หุ้นรายตัวมีอัตราทด ค่าเสื่อมเวลา และ Sensitivity เท่าไหร่บ้างในช่วงที่ผ่านมา ?Capture

เมื่อเปรียบเทียบ DW01 กับค่าเฉลี่ยของผู้ออกรายอื่นๆในอุตสาหกรรม จะพอเห็นว่า…

DW01 ซีรีส์ A มีอัตราทดและค่าเสื่อมเวลา ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม เหมาะกับ #ขาสู้
DW01 ซีรีส์ B มีอัตราทดและค่าเสื่อมเวลา ใกล้เคียง ค่าเฉลี่ยในอุตสาหรรม เหมาะกับ #ขาซิ่ง
DW01 ซีรีส์ A และ B มีค่า Sensitivity ใกล้ 1 มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ #ขาเทรด

ติดตามข้อมูลข่าวสาร DW01 และ ตรวจสอบ Indicator ของ DW01 ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

รับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่…

ฝ่าย Structured Products โทร. 02 618 1492 – 4

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น