ABGDD กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์

ในขณะที่รายได้จาก passive income กำลังเป็นที่ต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างช่วงปีนี้ การลงทุนในหุ้นคุณภาพ แถมยังสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นที่โหยหาของนักลงทุนทั่วโลก

ยิ่งไปกว่านั้นหากหุ้นที่ไปลงทุน กระจายลงทุนทั้งในบริษัทที่เน้นพื้นฐานดี พร้อมไปกับหุ้นที่เน้นการเติบโตสูง ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

จากรูป จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนั้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนต่างต้องพากันแสวงหาการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ และมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงต่ำ

1

Source : AberdeenStandard Investment

แล้วลงทุนอะไรถึงจะได้ Passive Income ที่มากพอ?

ในโลกของการลงทุน ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับนั้นจะมาในรูปของ ดอกเบี้ย เงินปันผล และส่วนต่างราคา (capital gain/loss) ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ไปลงทุน หากความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุนสูง ผลตอบแทนคาดหวังก็มักจะสูงตามไปด้วย โดย จากรูป จะเห็นได้ว่าถ้าเราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะได้ผลตอบแทนเพียง 0.6% ต่อปี หรือหากขยับเพิ่มความเสี่ยงมาลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่อยู่ในระดับ Investment Grade ก็จะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 1.95% ต่อปี หากเงินทุนมีจำกัดในปริมาณน้อย อาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ผู้ลงทุนจำเป็นต้องเพิ่มระดับความเสี่ยง ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้นตามไปด้วย จากรูป จะเห็นได้ว่ากองทุน Aberdeen Dynamic Dividend Fund มีกลยุทธ์และการบริหารจัดการเพื่อให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์รายประเภท

2

Source : AberdeenStandard Investment

3 เหตุผล ที่ต้องเลือกลงทุน ABGDD (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์)

1. กองทุนมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนจากกองต้นทาง โดยประวัติที่ผ่านมาสามารถจ่ายได้สูงถึง 6-7% ต่อปี
2. บริหารแบบเชิงรุก (Active Management) โดยเลือกใช้กลยุทธ์การคัดสรรหุ้นแบบ bottom-up
3. มีการคัดสรรหุ้นทั่วโลกที่เน้นคุณภาพ การเติบโตสูง มีธรรมาภิบาล รวมถึงหุ้นที่มีการจ่ายปันผลพิเศษ รวมกันมากถึง 80-100 ตัว

กลยุทธ์การลงทุนของกองต้นทาง (Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund)

การวิเคราะห์พอร์ตแกนหลักโดยให้สัดส่วน 95% ของพอร์ตแบ่งลงทุนในหุ้นปันผล 30-45% และส่วนที่เหลืออย่างลงตัวให้ลงทุนในหุ้นเติบโตสูงรับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างกำไร ส่วนอีก 5% ของพอร์ตนั้นจะเน้นหุ้นปันผลที่แบ่งเป็น หุ้นปันผลพิเศษและหุ้นที่มีนโยบายการจ่ายปันผลคงที่

*ปันผลพิเศษ คือนำกำไรสะสมออกมาจ่ายด้วย หรือหากปีนั้นทางบริษัทขายทรัพย์สินของกิจการหรือหุ้นบริษัทในเครือออกไป ได้กำไรมากจึงทำการจ่ายปันผลพิเศษให้กับผู้ลงทุนด้วย

3

Source : AberdeenStandard Investment

จะเห็นได้ว่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นคุณภาพและมีศักยภาพในการสร้างรายได้จากการปันผล ที่เกิดจากการกระจายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4

Source : AberdeenStandard Investment

ด้วยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมที่หลากหลายครอบคลุม รวมถึงประเทศต่างๆ นำโดยสหรัฐ ประเทศที่มีการคิดค้น นวัฒกรรม เทคโนโลยีเป็นอันดับ1 ของโลก รองลงมาที่เข้าลงทุนได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ตามลำดับ  ซึ่งมีการกระจายลงทุนทั้งยุโรป เอเชีย และประเทศเติบโตอีกมากมาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้ก็ว่าได้

5

มาถึงการถือครองหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ของกองต้นทาง ที่เน้นหุ้นเติบโตสูงจากบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัทชั้นนำเหล่านี้ถือเป็นธุรกิจที่เติบโต และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยี ที่เอื้อประโยชน์และความสะดวกสบายให้กับผู้คนในยุคนี้เป็นอย่างมาก

Capture
Source : AberdeenStandard Investment as of 31 Aug 2021

7
Source : AberdeenStandard Investment as of 31 July 2021 : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต้นทางเทียบค่าเฉลี่ย

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ เปิด IPO ในวันที่ 13-23 กันยายน 2564 มีให้เลือกลงทุนด้วยกันถึง 3 คลาส

ABGDD-A : ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเติบโตของพอร์ต ราคามีโอกาสไปได้ไกล ลงทุนระยะยาว สามารถทยอยขายกำไรเพื่อรับส่วนต่าง
ABGDD-R : ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการรับกระแสเงินสดระหว่างทางอย่างสม่ำเสมอ
ABGDD-SSF : ชนิดเพื่อการออมระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นคุณภาพ ถือระยะยาวสอดคล้องกับเงื่อนไขการถือครองภาษี

เตรียมจองซื้อกองทุน ABGDD ผ่าน Streaming for Fund ตั้งแต่วันที่ 13-23 ก.ย. 64

Gprop1

เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร!!

คลิกเพื่อเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

fund01


ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111

 

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่