โอนเงินระหว่างพอร์ต…ทำออนไลน์ได้อย่างไร ?

บริการโอนเงินระหว่างพอร์ตของตนเอง

  • ง่าย…ไม่ต้องทำเอกสารให้ยุ่งยาก
  • สะดวก….แค่คลิกทำรายการจากหน้าเว็บไซต์
  • รวดเร็ว…เงินเข้าภายในวันทำการหลังจากส่งคำสั่ง*
    (กรณีทำรายการก่อน เวลา 15.00  น.*)

ทำรายการโอนเงินระหว่างพอร์ตได้อย่างไร

1.เลือก เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ ต้นทาง ที่ต้องการทำรายการ
2. ระบุจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
*กรณีโอนทั้งหมดหรือต่ำกว่า 10,000 บาท กรุณาเลือกถอนเงิน
หลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย*
3. เลือก เข้าเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ ปลายทาง
4. ระบุ วันที่แจ้งถอนเงินมีผล และระบบจะแสดงวันที่รับเงินโดยอัตโนมัติ
5. ระบุ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
6. คลิก ถัดไปเพื่อส่งคำสั่งโอนเงิน
7. ตรวจสอบผลการแจ้งโอนเงินผ่านทาง Email

หน้าจอโอนเงิน06072559

เงื่อนไขการทำรายการ

ยอดเงินที่สามารถทำรายการโอนได้จะต้องเป็นเงินสดส่วนที่ไม่มีภาระคงค้าง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้จากโปรแกรม Streaming ในส่วนของเมนู Cash

  • กรณีทำรายการก่อนเวลา 15.00 น. (เฉพาะวันทำการ) ระบบจะโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีปลายทางภายในวันที่ทำรายการ
  • กรณีทำรายการหลังเวลา 15.00 น. (เฉพาะวันทำการ) ระบบจะโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีปลายทางในวันทำการถัดไป

ตรวจสอบสถานะคำขอโอนเงินได้อย่างไร ?

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองตาม Email ที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัท ดังนี้

1). Email ฉบับแรก : ได้รับทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ
Subject : Your Cash Transfer Request Status : Submitted

Email_trans_submitted

2). Email ฉบับที่สอง : ได้รับเมื่อระบบสามารถตัดเงินลูกค้าได้เรียบร้อย (วันที่แจ้งโอนเงินมีผล )
Subject : Your Cash Transfer Request Status : Completed

Email_trans_Completed

หรือกรณีที่ไม่สามารถทำรายการได้  จะได้รับ Email แจ้งยกเลิกรายการ และจะต้องส่งคำขอเข้ามาใหม่อีกครั้ง
 Subject : Your Cash Transfer Request Status : Submitted

Email_trans_rejected

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

  1. Anonymous

    โอนเงินระหว่างพอร์ตจะต้องเป็น บ/ช ในบริษัทหลักทรัพย์เดียวกันหรือไม่? โอนต่างบริษัทหลักทรัพย์ได้ไหม?

แสดงความคิดเห็น