โค้งสุดท้าย!! ลงทุนกองทุน SSFX ผลงานโดดเด่น เพื่อลดหย่อนภาษี

โค้งสุดท้าย!! ในการลงทุนผ่านกองทุนเพื่อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra (SSFX) ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งพิเศษขึ้นมา โดยเงินที่ลงทุนผ่าน SSF Extra สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท สามารถซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ทำความเข้าใจกับกองทุน SSFX

  • ต้องซื้อกองทุนดังกล่าวช่วงเวลาใช้สิทธิ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมกับวงเงินซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF แบบปกติ)
  • มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65% (พูดง่ายๆคือเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%)
  • ต้องถือครองไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ssf5

5 กองทุน SSFX ที่แนะนำ 

SSFX3

1. SCB70-SSFX จากบลจ.ไทยพาณิชย์

มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ภายในประเทศ ไม่ต่ำกว่า 65% ของ NAV ทั้งนี้โดยปัจจุบันเน้นลงทุนในตราสารทุนอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งทำให้ถูกจัดอยู่ในกองทุนประเภท Aggressive Allocation จึงมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวมประเภท Equity ล้วน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำลงมา

2. KTESGS-SSFX จากบลจ.กรุงไทย

มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนภายในประเทศ ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลที่ดี โดยลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Management โดยอิงตามดัชนี Thaipat ESG Index (TR) โดยกองทุนดังกล่าวมีผลตอบแทน 1 เดือนที่โดดเด่น อยู่ที่ 7.87% และสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวได้เนื่องจากเน้นลงทุนในกิจการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

3. PHATRA SET50ESG-SSFX จากบลจ.ภัทร

มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนภายในประเทศ ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลที่ดี โดยลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV จุดเด่นที่สำคัญนอกจากการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลแล้ว ยังเน้นคัดเลือกหุ้นในกลุ่ม SET50 ซึ่งมีความมั่นคง บวกกับมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำ ทำให้ได้รับผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่

4. ASP-SME-SSFX จากบลจ.แอสเซ็ทพลัส

มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศ ไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยมีกลยุทธ์แบบ Active Management เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนี

5. MTF-SSFX จากบลจ.เอ็มเอฟซี

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 65% ของ NAV โดยจัดเป็นกองทุนรวมผสม Moderate Allocation โดยมีการกระจายการลงทุนไปยังหลายสินทรัพย์ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

ติดตามรายชื่อกองทุน SSFX เพิ่มเติม…คลิกที่นี่

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

SSFX1

SSFX2

ซื้อกองทุน SSFX ออนไลน์ ได้ผ่าน Streaming for Fund

  • Login เข้าสู่ระบบ โดยระบุ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน Streaming

Gprop1

  • บัวหลวงเราเป็นตัวแทนขายกองทุนทั้งหมด 19 บลจ. โดย ปัจจุบันมี บลจ. ที่เข้าร่วมใน BLS FundConnext ทั้งหมด 17 บลจ. ซื้อขายออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund และอีก 2 บลจ. สามารถซื้อขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขาย

เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง

โปรโมชั่นพิเศษ!! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ และซื้อกองทุนผ่าน Streaming for Fund (จับคู่ 1 คำสั่ง) รับทันที!! บัตรกำนัล CENPAY 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ธ.ค. 63 สำหรับ 200 ท่านแรกหรือจนกว่าของจะหมด

0001 (27)

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์…คลิกที่นี่ 

สำหรับบุคคลทั่วไป : สมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์…คลิกที่นี่
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีกองทุน แบบ PDF.

Open-funds

** เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่ง
ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
BLS Customer Service 
โทร. 02-618-1111

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น