5 จุดเด่น ลงทุนใน DR E1VFVN3001 ดีอย่างไร? เรามีคำตอบ!

[FINAL] AW 12.1.64 (1)

1. ครบ
ลงทุนใน DR เพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนในหุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของเวียดนามที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น E1VFVN30 ETF ของ Dragon Capital VietFund Management

โดย E1VFVN30 เป็น ETF ที่อิงในดัชนีหุ้นเวียดนามจำนวน 30 ตัว ที่เรียกว่าดัชนี VN30 (คล้ายกับ SET50 ของไทย) หุ้นเหล่านี้ ประกอบด้วย หุ้นขนาดใหญ่ของเวียดนาม กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มการเงิน กลุ่มอสังหาฯ กลุ่มค้าปลีก ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง (Diversified risk) และเพิ่มโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย

รู้ไหม? หากเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ราคาของ DR ขึ้นมาแล้วกว่า 85.8% (ดังภาพ)

กราฟเปรียบเทียบผลตอบแทนของ DR, ดัชนี VN30 และดัชนี SET50 ย้อนหลัง 1 ปี1Y Performance

 Source: BLS Global Investing, Bloomberg, as of 04/06/64

2. สะดวก
ลงทุนใน DR ง่ายและสะดวก นักลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้เหมือนหุ้นไทย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Streaming 

อีกทั้งยังสามารถติดตามราคาซื้อขายเหมือนกับหุ้นไทยปกติ และซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 10.00น. – 16.30น. โดยไม่มีพักกลางวัน เพียงเข้าไปใน Streaming และค้นหาชื่อหลักทรัพย์ “E1VFVN3001”

หมายเหตุ: สภาพคล่องของ DR ในช่วงเวลา 10.00น. – 11.30น. และ 13.00น. – 14.30น. มักจะดีกว่าช่วงเวลาอื่น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและเวียดนามเปิดทำการพร้อมกัน

DR สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุน (ซึ่งราคาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหน่วยละ 26 บาท) อีกทั้ง DR ยังสามารถลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaing) ได้ง่าย ๆ ผ่าน Streaming หรือจะลงทุนแบบ DCA ผ่านทางหลักทรัพย์บัวหลวงก็ได้ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน)

นอกจากนี้มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ DR อยู่ที่ประมาณ 23.2 ล้านบาท (นับตั้งแต่ 4 ธ.ค. 63 – 4 มิ.ย. 64) ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ ETF ตัวอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน DR จำนวนเงินมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป สามารถซื้อขายแบบ Big lots ผ่านหลักทรัพย์บัวหลวงได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2618-1901 กด 1

3. ประหยัด
การลงทุนใน DR ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2 ต่อ

ซึ่งต่างจากกองทุนรวมต่างประเทศทั่วไปที่มักจะเสีย อที่ 1 ค่าธรรมเนียมที่ต้นทางเรียกเก็บ และ ต่อที่ 2 ค่าธรรมเนียมที่ทางบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้เรียกเก็บ โดยราคาซื้อขายของ DR ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมที่ต้นทางเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 0.65% ต่อปี)

4. แกร่ง
นักลงทุนสามารถเชื่อมั่นต่อการลงทุนใน DR ได้เนื่องจาก DR เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดย บล.บัวหลวง ซึ่งถูกจัดอันดับเครดิต AA

โดย TRIS Rating (Thai Rating and Information Services) หน่วยงานจัดอันดับเครดิตของบริษัทในประเทศไทย มีประสบการณ์มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งคอยตรวจสอบการดำเนินธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่สม่ำเสมอ ทำให้อันดับเครดิตของ TRIS มีความแพร่หลายและน่าเชื่อถือระดับสากล

5. ไร้ข้อจำกัด การลงทุนใน DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ETF E1VFVN30 ซึ่งลงทุนในดัชนี VN30 ถือว่ามีการกระจายสัดส่วนลงทุนในหุ้นชั้นดีที่ติดข้อจำกัดในสัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership limit)

บางหุ้นติดข้อจำกัดในสัดส่วนที่นักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้าลงทุนได้ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าลงทุน หรือสามารถเข้าลงทุนในจำนวนได้ไม่มาก อาทิ MWG, FPT, CTG, TPB, MBB, PNJ, REE, TCB, และ VPB เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนจึงเปรียบเสมือนได้มีโอกาสลงทุนในหุ้นที่ติด Foreign Limit ไปในตัว แต่ต่างจาก ETF Diamond (FUEVFVND) ที่ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่ติด Foreign limit จำนวน 18 ตัว ตรงที่ DR ของเรามีการกระจายการลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายกว่าและเป็นหุ้นชั้นนำ 30 ตัว

 

ตารางเปรียบเทียบ หุ้นที่อยู่ใน ETF E1VFVN30 อิงจากดัชนี VN30 (หลักทรัพย์อ้างอิงของ DR E1VFVN3001) จำนวน 30 ตัว VS หุ้นที่อยู่ใน ETF VFMVN Diamond จำนวน 10 หุ้น (จากทั้งหมด 18 หุ้น)

MicrosoftTeams-image (111)

Source: Dragon Capital, Bloomberg, as of 31/05/64

จบไปแล้วนะคะ สำหรับ 5 จุดเด่น การลงทุนในหุ้นเวียดนามด้วย DR E1VFVN3001

โดยสรุปแล้ว การลงทุนใน DR E1VFVN3001 เหมาะกับ การลงทุนในระยะยาว เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่กำลังเติบโต โดยการเติบโตของ GDP เฉลี่ยอยู่ที่ 6-7% ต่อปีในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสูงหากเทียบกับประเทศแถบอาเซียน ขณะที่ Fitch Solutions คาดว่า GDP ปี 64 จะโตแกร่งที่ 8.6% อีกทั้งปัจจุบันเวียดนามได้รับการปรับให้เป็นประเทศที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี MSCI Frontier Markets Index และดัชนี MSCI Frontier Markets 100 Index ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดเงินลงทุนจากกองทุนต่างๆที่ลงทุนในดัชนีเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ลักษณะประชากรของเวียดนามเป็นประชากรวัยหนุ่มสาว ซึ่งอาจช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามได้ดี จึงทำให้เรามองว่าการเติบโตของเวียดนามจะมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยเมื่อ 10 ปีก่อน โดยในตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาพอควร ดังนั้น ถ้าจะสะสมแนะนำ “ทยอยซื้อด้วยวิธี DCA”

 

03Source: Hanoitimes, ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/64

สำหรับท่านที่สนใจลงทุนใน DR สามารถซื้อขายง่าย ๆ ผ่าน Streaming หรือหากต้องการข้อมูล DR เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2618-1111

ติดตามอ่านข้อมูลและบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่… www.bualuang.co.th/dr หรือ https://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/dr/

  • ถามมาตอบไป กับ 4 ข้อสงสัยเกี่ยวกับ DR “E1VFVN3001” คลิก
  • 5 ปัจจัยหนุน…หุ้นเวียดนาม คลิก
  • ออมหุ้นเวียดนามผ่าน DR ง่ายๆ แค้เปิด Streaming คลิก

 

📌 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีหุ้น คลิก เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง

#จุดเด่น DR #E1VFVN3001 #BLSGlobalinvesting #หลักทรัพย์บัวหลวง

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น