5 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรด Block Trade

1. ก่อนจะเทรด Block Trade ต้องวางเงินประกันในการซื้อขาย

Block Trade เป็นสินค้าในตลาดอนุพันธ์ การวางหลักประกันในการซื้อขายจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ TFEX กำหนด เหตุผลก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการชำระราคาโดยรวม และเป็นหลักประกันในการจ่ายชำระเงินเมื่อเกิดขาดทุนในแต่ละวัน ก่อนที่จะเปิดสัญญา Block Trade นักลงทุนจะต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า IM (Initial Margin) ให้เพียงพอต่อการเปิดสัญญา Block Trade นั้น ๆ และควรเผื่อหลักประกันให้สูงกว่าหลักประกันขั้นต้นไว้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม “Margin Call”

0001

2. หากผิดทางอาจถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่มเติม (Call Margin) ได้

เนื่องจากการเทรด Block Trade จะต้องทำการวางหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ก่อนการเปิดสัญญา Block Trade ในช่วงระหว่างการถือครองสัญญาระดับเงินวางหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ หรือที่เรียกว่า MM (Maintenance Margin) หากหลักประกันต่ำกว่าจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม “Margin Call” โดยนักลงทุนจะต้องเติมหลักประกันเข้าในพอร์ตให้ถึงระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ภายในสิ้นวัน หรือเติมให้ถึงหลักประกันขั้นต้น (IM) ภายในวันทำการถัดไป

0002

3. Block Trade มีอายุสัญญา สิ้นอายุทุกไตรมาส

การลงทุนใน Block Trade เป็นการลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสัญญา Single Stock Futures นั้นมีวันสิ้นอายุทุกไตรมาส โดยจะแบ่งเดือนสิ้นอายุสัญญาเป็นซีรีส์ ดังนี้

H = มีนาคม
M = มิถุนายน
U = กันยายน
Z = ธันวาคม

ตัวอย่าง : ชื่อสัญญา SSF Block Trade หุ้นอ้างอิง ABC, Series(Z), ปี 2020 = ABCZ20 สัญญาหุ้นอ้างอิง ABCZ20 นี้จะสิ้นอายุเดือนธ.ค.63 ถ้าหากมีสถานะอยู่เมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะหมดอายุตามซีรีส์นั้น ๆ จะทำอย่างไรได้บ้าง

1. ถ้าไม่อยากถือสถานะแล้ว ก็สามารถทำการปิดสถานะได้ แต่ถ้าหากยังต้องการถือสถานะต่อไป
2. การ Rollover จึงเหมือนเป็นการต่ออายุให้ยังคงถือสถานะลงทุนนั้นต่อไป

0003

4. Block Trade มีจำนวนสัญญาขั้นต่ำสัญญาในการซื้อขาย

สำหรับการทำ Block Trade มีจำนวนสัญญาฯ ขั้นต่ำต่อรายการบล็อกที่ TFEX กำหนดไว้ ปัจจุบันมีจำนวนขั้นต่ำ 20, 100, 500 และ 1,000 สัญญา ขึ้นอยู่กับตลาดกำหนด ซึ่งหุ้นอ้างอิงแต่ละตัวก็จะมีขั้นต่ำไม่เหมือนกัน

ยกตัวอย่าง : เช่น KBANK ขั้นต่ำ 20 สัญญา PTT ขั้นต่ำ 100 WHA ขั้นต่ำ 500 สัญญา และ BLAND ขั้นต่ำ 1,000 สัญญา โดย 1 สัญญาฯ เทียบเท่ากับหุ้น 1,000 หุ้น (ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงโดย TFEX) ดังนั้นถ้าหากซื้อขายสัญญาฯ 20 สัญญา ก็เปรียบเสมือนการซื้อขายหุ้นอ้างอิง 20,000 หุ้น

5. เทรด Block Trade มีต้นทุนแฝง ไม่แพงอย่างที่คิด

การซื้อขาย Block Trade นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมตลาดแล้ว Block Trade ยังมีค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนแฝงอีกอย่าง เรียกว่า “ดอกเบี้ยบนธุรกรรม Block Trade” เมื่อนักลงทุนเปิดสัญญา Block Trade ทางโบรกเกอร์จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากนักลงทุน ผ่านราคาฟิวเจอร์ขาปิดสัญญานั้น ปัจจุบันดอกเบี้ยบนธุรกรรม Block Trade ของหลักทรัพย์บัวหลวงต่ำเพียง 3.85 % ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำวันถือครอง  *บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นักลงทุนสามารถทดลองคำนวณ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน ก่อนลงทุนจริงได้ที่ คลิกที่นี่

ลงทุน Block Trade กับ หลักทรัพย์บัวหลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร 0-2 618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น