3 คำถามเกี่ยวกับหุ้นอ้างอิง Block Trade ที่จะทำให้คุณรู้จัก Block Trade มากขึ้น

1. การคัดเลือกหุ้นอ้างอิง Block Trade ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดมีเกณฑ์อะไรบ้าง ?

Block Trade เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เปรียบเสมือนการลงทุนในหุ้น โดยลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นอ้างอิงรายตัวนั้นๆ (Single Stock Futures) เดิมทีหุ้นอ้างอิงที่มีสัญญาซื้อขายหุ้นอ้างอิงล่วงหน้า (Single Stock Futures) จะมาจากหุ้นอ้างอิงใน SET 50 แต่ปัจจุบันทางตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นหุ้นอ้างอิงใน SET 00 เพื่อให้มีจำนวนตัวหุ้นอ้างอิงมากขึ้น และนอกจากนี้ยังปรับเพิ่มเกณฑ์ให้มีหุ้นอ้างอิงนอก SET100 ซึ่งเป็นหุ้นที่มี Market Cap มากกว่า 10,000 ล้านบาท และมี Free Float ในระดับสูง เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. สามารถดูรายชื่อหุ้นอ้างอิง Block Trade ได้จากที่ไหน ?

  • www.tfex.co.th > หน้าแรก > สินค้า/บริการ > Equity > Single Stock Futures > Block Trade คลิกได้ที่ https://www.tfex.co.th/th/products/stock-blocktrade.html
  • สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถตรวจสอบรายชื่อหุ้นอ้างอิง Block Trade ได้จากผู้แนะนำการลงทุน

3. หุ้นไหนทำ Block Trade ได้บ้าง ?

ตาราง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  12 ม.ค. 64 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น