โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่าน SCB Easy อย่างไร

 ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ระบบ SCB Easy Net

1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู transfer จากนั้นเลือก “จ่ายบิล”

scbeasynet-1

ขั้นตอนที่ 3พิมพ์ “9719” จากนั้นกดค้นหา และเลือก “บล. บัวหลวง”

scbeasynet-2

ขั้นตอนที่ 4ระบุข้อมูล ดังนี้

รหัสลูกค้า/Ref.1 : ระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก หรือเลขที่อนุพันธ์ 6 หลัก

หมายเลขอ้างอิง/Ref.2 : ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

ระบุจำนวนเงิน จากนั้นคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

scbeasynet-3

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

scbeasynet-4

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น