โอนเงินเข้าพอร์ตผ่าน Bualuang mBanking อย่างไร

Most Helpful Article Most Viewed Article

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกที่เมนู “จ่ายเงิน”

1

ขั้นตอนที่ 2ระบุ Mobile PIN เพื่อเข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking

2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกผู้ให้บริการ

3

ขั้นตอนที่ 4 : เลือก “ผู้ให้บริการยอดนิยม” (A) และเลือก “บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง” (B)

4

ขั้นตอนที่ 5 : ระบุรายละเอียดการชำระเงิน

  • หมายเลขประจำตัวลูกค้า : เลขบัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก หรือ เลขบัญชีอนุพันธ์ 6 หลัก
  • หมายเลขอ้างอิง : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
  • ระบุจำนวนเงิน คลิก “ต่อไป”

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

5

ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบการจ่ายเงิน และคลิก “ยืนยัน”

7

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น