โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่านตู้ ATM SCB อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรหัสบัตร ATM ของท่าน

1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกรายการ “เติมเงิน / ชำระเงิน / บาร์โค้ด”

2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกรายการ “ชำระเงิน”

3

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกรายการ “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”

4

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกประเภทบัญชีธนาคารของท่าน

5

ขั้นตอนที่ 6 : ระบุรหัสบริษัท “9719” ของหลักทรัพย์บัวหลวง จากนั้นกดปุ่ม “ถูกต้อง”

6

ขั้นตอนที่ 7 : ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Customer No.) เป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ (7 หลัก) หรือ เลขที่บัญชีอนุพันธ์ (6 หลัก) ที่ต้องการโอนหลักประกัน จากนั้นกดปุ่ม “ถูกต้อง”

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

7

ขั้นตอนที่ 8 ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Reference No.) เป็นเลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) จากนั้นกดปุ่ม “ถูกต้อง”

8

ขั้นตอนที่ 9 : ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นกดปุ่ม “ถูกต้อง”

9

ขั้นตอนที่ 10 : ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นรอรับหลักฐานการชำระเงิน (Slip ATM)

10

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น