โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่านตู้ ATM BBL อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรหัสบัตร ATM ของท่าน

atm-bbl

ขั้นตอนที่ 2 เลือก “ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Easy Pass / อื่นๆ”

atm-bbl1

ขั้นตอนที่ 3 เลือก “ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Easy Pass”

atm-bbl2

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบัญชีของท่านที่จะทำรายการ

atm-bbl3

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกประเภทบริการ “อื่นๆ”

atm-bbl4

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกประเภทบริการ “หลักทรัพย์ / กองทุน”

atm-bbl5

ขั้นตอนที่ 7 : เลือกบริการของ “บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง (BLS)”

atm-bbl6

ขั้นตอนที่ 8 : ระบุหมายเลขประจำตัว (Customer No.) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (7 หลัก) หรือ เลขที่บัญชีอนุพันธ์ (6 หลัก)

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

atm-bbl7

ขั้นตอนที่ 9 : ระบุหมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

atm-bbl8

ขั้นตอนที่ 10 : ระบุจำนวนเงิน (ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ)

atm-bbl9

ขั้นตอนที่ 11 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยัน

atm-bbl10

ขั้นตอนที่ 12 : ทำรายการเรียบร้อย สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ทันที

atm-bbl11

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น