โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่าน Bualuang iBanking

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่ ibanking.bangkokbank.com จากนั้น Log in ด้วย User ID และ Password เพื่อเข้าสู่บริการ Bualuang iBanking

ibanking1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู “ชำระเงิน/เติมเงิน” จากนั้นคลิก “เพิ่มผู้รับชำระ”

ibanking2

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกรหัสบริษัทผู้รับชำระเป็น “BLS” คลิก “ค้นหา”

     เลือก “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง วางหลักประกันเพื่อซื้อหลักทรัพย์”

ibanking3

ขั้นตอนที่ 4 : ระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้าเป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ (7 หลัก) หรือเลขที่บัญชีอนุพันธ์ (6 หลัก) คลิก “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

ibanking4

ขั้นตอนที่ 5 : ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และคลิก “ยืนยัน”

ibanking5

ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อเพิ่มผู้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถคลิก “ชำระเงินให้ผู้รับชำระรายนี้ทันที” หรือหากต้องการทำรายการในครั้งถัดไป ท่านสามารถเลือกบริษัทผู้รับชำระเป็น BLS จากรายชื่อผู้รับชำระที่เพิ่มไว้แล้ว

ibanking6

ขั้นตอนที่ 7 : เลือกบัญชีผู้รับชำระเงินเป็นบัญชีธนาคารของท่าน

     ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวลูกค้า : เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ (7 หลัก) หรือเลขที่บัญชีอนุพันธ์ (6 หลัก)

     หมายเลขอ้างอิง : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก)

     ระบุจำนวนเงิน และคลิก “ขั้นตอนต่อไป”

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

ibanking7

ขั้นตอนที่ 8 : ตรวจสอบความถูกต้อง คลิก “ยืนยัน”

ibanking8

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น