โอนเงินเข้าพอร์ตด้วยวิธี Bill Payment ผ่าน K-Cyber banking อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 : ระบุรหัสเพื่อ Log in เข้าสู่ K-Cyber Banking 

1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ” และเลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” จากนั้นคลิก “สร้างแบบฟอร์ม”

2

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลสร้างแบบฟอร์มชำระเงิน

  • ชื่อแบบฟอร์ม : ลูกค้าสามารถกำหนดได้เอง
  • เลือกประเภทบริการ “หลักทรัพย์/กองทุน”
  • เลือกบริษัท “บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง”
  • หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ (7 หลัก) หรือเลขที่บัญชีอนุพันธ์ (6 หลัก) เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก)
  • คลิก บันทึกแบบฟอร์มชำระเงิน

** สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลัก ประกอบด้วย username + ประเภทบัญชี **
– บัญชีประเภท Cash Collateral (บัญชี ATS วางหลักประกัน 20%) แทนด้วยเลข 1
– บัญชีประเภท Cash Balance (บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน) แทนด้วยเลข 2

เช่น หาก username ของท่านคือ 123456
– บัญชีประเภท Cash Collateral เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234561
– บัญชีประเภท Cash Balance เลขที่บัญชี 7 หลักของท่านคือ 1234562

3

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรหัส OTP และคลิก “ยืนยัน”

4

ขั้นตอนที่ 5 : คลิก “กลับสู่หน้าแบบฟอร์มชำระเงิน”

5

ขั้นตอนที่ 6 : คลิกแบบฟอร์มที่สร้าง

6

ขั้นตอนที่ 7 : ใส่จำนวนเงิน และคลิก “ชำระเงิน”

7

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น