ต้องการเปิดบัญชี TFEX ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าใหม่ (ยังไม่มีบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวง)

กรณีที่ท่านยังไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวง และต้องการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะต้องทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควบคู่กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับลูกค้าใหม่ คลิก

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด  (2 ใบ รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” อีก 1 ใบ “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 3 ชุด  (2 ใบ รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง” อีก 1 ใบ “เพื่อโอนปันผลเข้าบัญชี”)
 • สำเนา Bank Statement โดยมียอดเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น สลิปเงินเดือน  จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • ค่าอากรแสตมป์ 60 บาท

ช่องทางในการส่งเอกสาร 

 1. ผ่านสาขาของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง (ตรวจสอบสาขา คลิกที่นี่)
 2. ผ่านสาขาของธนาคารกรุงเทพ
 3. ส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง สาขาอินเวสเมนท์สเตชั่น 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ลูกค้าเดิม (มีบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวง)

กรณีที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้ว สามารถขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับลูกค้าเดิม จำนวน 3 ไฟล์ ได้แก่ แบบคำขอเปิดบัญชี  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ  แบบฟอร์มประเมิน

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • สำเนา Bank Statement โดยมียอดเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือหลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น สลิปเงินเดือน  จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”)
 • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

ช่องทางในการส่งเอกสาร 

ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

4 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Ratchanee trisawad

  เป็นลูกค้าอยู่แล้ว จะเปิดบัญชี TFEx เพิ่มค่ะ

  1. Online Trading

   ทางเรารบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมของท่านลูกค้านะคะ โดยส่งอีเมล์มาที่ customerservice@bualuang.co.th
   โดยขอรายละเอียดดังนี้ค่ะ เลขบัญชีหลักทรัพย์ , ชื่อ- สกุลของลูกค้า และเบอร์ติดต่อที่สะดวก
   หลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะประสานงานให้ทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านติดต่อกลับไปพร้อมกับส่งแบบฟอร์มการสมัครไปให้นะคะ

แสดงความคิดเห็น