หมวดที่ 1: คำถามเบื้องต้น/ทั่วไป

Businessman-Worried-By-The-Bad

หมวดที่ 1: คำถามเบื้องต้น/ทั่วไป

1) Derivative Warrant (DW) คืออะไร?
Derivative Warrant (DW) คือ ตราสารที่ผู้ออกซึ่งมักเป็นสถาบันการเงินให้สิทธิแก่ผู้ถือ DWซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงกับผู้ออก DW ในอนาคตตาม ราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด ซึ่งสิทธิดังกล่าวทำให้มูลค่าของ DW มีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิง

2) ประโยชน์ของ DW มีอะไรบ้าง?

 • Gearing: ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
 • Upside and Downside Trading: ใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรทั้งราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขาขึ้นหรือขาลง
 • Portfolio Insurance: ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน
 • Lesser amount of money to invest : ใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

3) DW แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

DW แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่

 • Call DW จะเป็น DW ที่มีราคาเคลื่อนไหวตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Call DW
 • Put DW จะเป็น DW ที่มีราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลงในอนาคต ควรเลือกลงทุนใน Put DW

4) หลักทรัพย์อ้างอิงของ DW ปัจจุบันมีตัวไหนบ้าง?

 • หุ้นสามัญที่ซื้อขายในดัชนี SET100 เช่น KBANK,PTT, SCC
 • ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index, SET Index

5) สัญลักษณ์ของการซื้อขาย DW เป็นอย่างไร?

DW มีสัญลักษณ์ในการซื้อขายทั้งหมด 12 ตัว โดยสัญลักษณ์แต่ละตัวมีความหมายดังนี้

Picture1

เช่น PTT01C1604A หมายถึง คอลวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับหุ้น PTT ที่ออกโดย บล. บัวหลวง ซื้อขายสุดท้ายเดือน เม.ย. 59 รุ่น A

6) DW มีอายุประมาณเท่าใด ตั้งแต่แรกออก?
DW จะมีอายุเริ่มต้นอยู่ระหว่าง 2 เดือน-2 ปี ตามเกณฑ์ของสนง. ก.ล.ต. ในขณะที่ผู้ออกฯ นิยมให้มีอายุเริ่มต้นประมาณ 5-7 เดือน

7) ความเสี่ยง/ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา DW?

 • ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้
 • ความเสี่ยงจากอายุที่ลดลงของ DW
 • ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปรับราคาให้เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมที่กำหนดไว้ใน website

8) ผู้ดูแลสภาพคล่องทำหน้าที่อะไร?

 • หน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องคือการวาง Bid-Offer ให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ที่ราคาที่สัมพันธ์กับราคาและปริมาณเสนอซื้อเสนอขายของหลักทรัพย์อ้างอิง โดยต้องทำหน้าที่เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า80% ของอายุ DW ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ทั้งนี้DW01 ทุกรุ่นจะถูกดูแลสภาพคล่องโดยหลักทรัพย์บัวหลวง

9) ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขาย DW เป็นเท่าไหร่?
เหมือนหุ้นทุกประการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bualuang.co.th/th/sb_privileges.php

10) ซื้อขาย DW ต้องเปิดบัญชีอะไร?

 • นักลงทุนสามารถซื้อขาย DW ได้ด้วยบัญชีซื้อขายหุ้นประเภท cash balance หรือ cash collateral ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้
 • กรณีที่นักลงทุนไม่มีบัญชีซื้อขายสามารถเปิดพอร์ตได้กับหลักทรัพย์บัวหลวงตาม link นี้

   ดูรายละเอียด นักลงทุนมือใหม่เปิดบัญชีประเภทไหนดี

11) ลูกค้าขายชอร์ต DW ได้หรือไม่?
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาต ให้มีการขายชอร์ต DW เช่นเดียวกับตลาดในต่างประเทศไม่มีการอนุญาตให้นักลงทุนขายชอร์ต DW ได้

12) เวปไซด์ที่สามารถติดตามข้อมูล DW ทั้งตลาดมีแนะนำหรือไม่?
นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกของ DW แต่ละตัวได้ที่ www.blswarrant.com

13) ความแตกต่างระหว่าง DW, Warrant และ Exchange Traded Option มีอะไรบ้าง?

Picture2

 

BLS Knowledge Sharing V1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น