รู้ หมือ ไร่? หุ้นใน SET100 นั้นมีที่มาอย่างไร?

รู้หมือไร่-SET100-1.png

กราบสวัสดี ท่านนักลงทุนที่เคารพทุกท่าน หัวข้อที่เราจะนำมาแชร์กันในคราวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ ที่มา ”ของหุ้นใน Stock Universe ของระบบ SAP 001 หรือก็คือกลุ่มดัชนี SET100 นั่นเองครับ!!!

ที่ผ่านมาเราท่านอาจจะเห็นกันว่าเวลาที่หลักทรัพย์ใดได้เข้าไปจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET100 ราคาหุ้นก็จะวิ่งรับข่าวกันอยู่เสมอ ทำให้ใครหลายคนเข้าใจว่าหุ้นที่จะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม SET100 นั้นต้องเป็น “ หุ้นใหญ่ ” เป็น “ หุ้นดี ” เท่านั้น! ที่จะได้เข้ามาอยู่ในดัชนีกลุ่มนี้… จริงหรือ?

คำตอบก็คือ!!! ถูกแค่ส่วนเดียวครับ เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วหลักในการคัดกรองหุ้นสำหรับการเข้าไปจัดอันดับ ในดัชนี SET100 นั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

SET-Ranking-1.pngจากภาพจะเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการคัดกรองหุ้นพื่อจัดทำดัชนี SET50 และ SET100 นั้นประกอบด้วย

  1. ระยะเวลาที่จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
  2. ขนาดของกิจการ (Market Cap)
  3. การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
  4. มูลค่าการซื้อขาย (Trading Value)

นั่นแปลว่าหลักในการคัดกรองหุ้น ของดัชนี SET100 นั้น ไม่ได้นำในส่วนของ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ งบการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่เวลาหุ้นตัวไหนได้เข้าไปจัดอันดับอยู่ใน ดัชนี SET100 แล้วราคาหุ้นมีโอกาสที่จะวิ่งสูงขึ้นนั้น เกิดจาก 2-3 สาเหตุหลักๆ ดังนี้

  1. หุ้นที่ได้เข้าไปจัดอันดับใน ดัชนี SET100 จะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเรดาร์ของกองทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวนหนึ่ง ที่กำหนดนโยบายไว้ว่าจะลงทุนได้เฉพาะในหุ้นที่มีขนาดและสภาพคล่องมากพอ อย่างหุ้นในกลุ่ม SET50 และ SET100 เท่านั้น
  2. จะมีนักลงทุนบางกลุ่มที่คาดหวังจะเข้าเก็งกำไรในหุ้นที่มีโอกาสจะเข้ามาจัดอันดับในดัชนี SET100 เพื่อดักเม็ดเงินลงทุนของกองทุนต่างๆที่จะเข้ามาหลังการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี SET100
  3. จากเหตุผลข้อที่ 1 และ 2 จะทำให้หุ้นใหม่ที่ได้เข้ามาจัดอันดับมักจะมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นและดึงดูดนักลงทุนกลุ่มอื่นๆต่อไป

 

โดยสรุป แม้ว่าหุ้นในกลุ่ม SET50 และ SET100 ส่วนใหญ่จะมีสภาพคล่องและขนาดกิจการที่ใหญ่กว่าหุ้นนอกกลุ่มซึ่งทำให้มีความได้เปรียบในหลายๆด้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวในกลุ่มนี้จะมีแต่หุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเท่านั้น ผู้ลงทุนควรจะพิจารณา ผลการดำเนินงาน และ ราคาที่เหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง หรือ ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการคัดเลือกหุ้นอีกทีครับ

 

iProgramTrade-Banner1566.png

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น