ถอนเงินต่ำกว่า 10,000 บาท ผ่านหน้าเว็บ New Bualuang iTrading ทำอย่างไร ? (T+2)

กรณีที่ท่านต้องการถอนเงินจากพอร์ตจำนวนน้อยกว่า 10,000 บาท จะไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้ ท่านจะต้องทำเครื่องหมายในช่องถอนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือก เลขที่บัญชีหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ 
  2. เลือก วันที่ถอนเงิน และระบบจะแสดงวันที่เงินเข้าบัญชีธนาคารให้โดยอัตโนมัติ
  3. ระบุจำนวนเงิน :  เลือกถอนเงินหลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
  4. ระบุ  PIN  เพื่อยืนยันทำรายการ
    *(PIN เป็นตัวเลขจำนวน 6 หลักเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ PIN ที่ใช้สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต)*
  5. คลิก ถัดไป เพื่อส่งคำสั่งถอนเงิน ตรวจสอบและยืนยันรายการ
  6. ตรวจสอบผลการแจ้งถอนเงินผ่านทาง Email

เลือกวันที่ถอนเงินได้อย่างไร

All_T+2

ถอนเงินสดส่วนที่ไม่มีภาระค่าซื้อหลักทรัพย์คงค้าง 

  • ทำรายการก่อน 15.00 น. ต้องระบุวันที่ถอนเงินด้วยตนเอง โดยระบุเป็น วันทำการถัดไป
  • ทำรายการหลัง 15.00 น. ต้องระบุวันที่ถอนเงินด้วยตนเอง โดยระบุเป็น วันทำการถัดไป

กรณีถอนเงินจากค่าขายหุ้นจะส่งคำสั่งถอนเงินได้เร็วที่สุดวันไหน

สำคัญ !! หากส่งคำสั่งถอนเงินล่วงหน้าจะต้องทำรายการภายใน T+ 1 ก่อนเวลา 15.00 น.เท่านั้น
โดย …ระบุวันที่ถอนเงินให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระราคา และเลือกถอนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
ทั้งนี้ หลังจากการส่งคำสั่งถอนแล้ว จะต้องหยุดทำการซื้อขายจนกว่า คำสั่งถอนเงินของท่านมีผล

ตัวอย่าง : 

ทำการขายหุ้น วันจันทร์ที่ 1 (วันที่ T) ดังนั้นวันครบกำหนดชำระ T+2 คือ วันพุธ ที่ 3 (นับไปอีก 2 วันทำการ)
โดยต้องระบุวันที่ถอนเงินเป็น วันพุธที่ 3 (วันครบกำหนด)
และจะได้รับเงินใน วันพฤหัสบดีที่ 4 (หลังจากวันที่แจ้งถอนเงินมีผล 1 วันทำการ)

กรณีถอนเงินจากค่าขายหลักทรัพย์  : ถอนเงินหลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 

ex_T+2_น้อยกว่า10000

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น