แจ้งอัพเดท Application Streaming for iPad, iPhone และ Android

แจ้งประกาศจากทาง SETTRADE เกี่ยวกับ Application Streaming  

Application Streaming for iPad, iPhone และ Android จะถูก Force Update ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 17.30 น.

  • Streaming for iPad (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 4.1
  • Streaming for iPhone (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 4.7
  • Streaming for Android (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 2.4

streaming_version

โดยกำหนดขั้นต่ำ iOS ของเครื่อง iPad หรือ iPhone ที่รองรับการ force update ในครั้งนี้ คือ รองรับขั้นต่ำที่ iOS9 ขึ้นไป ทำให้ผู้ใช้งาน iPad หรือ iPhone บน iOS เวอร์ชั้นที่ต่ำกว่านี้ จะไม่สามารถ update Streaming เวอร์ชั่นที่จะ force นี้ได้

ทั้งนี้หากผู้ใช้งาน iOS 8 ไม่ประสงค์จะ upgrade iOS ก็สามารถใช้งาน Streaming ผ่านทาง Streaming for Mobile ที่ www.settrade.com/mobilelogin แทนได้

ตรวจสอบ iOS เวอร์ชั่นปัจจุบันเครื่อง iPad หรือ iPhone ของท่านอย่างไร…

  1. ไปที่ App “SETTING หรือ การตั้งค่า”
  2. เลือกเมนู “General หรือ ทั่วไป”
  3. เลือก “Software Update หรือ รายการอัพเดทซอฟต์แวร์”
  4. หน้าจอจะแสดงรายการ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดของเครื่อง iPad หรือ iPhone ของท่าน

ios

หรือ หาก iPad/iPhone ของท่าน ยังเป็นซอฟต์แวร์ iOS 8 อยู่ จะแสดงข้อความดังภาพ สามารถเลือก Install Now เพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ของท่านให้เป็น iOS ล่าสุดได้เลย

ios-update

สามารถอัพเดท Application Streaming ได้ตั้งแต่ตอนนี้
เพื่อความต่อเนื่อง และสะดวกในการใช้งานได้เลยนะคะ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น