แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TH

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  TH  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดรายละเอียดการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการจองซื้อ : 16 กรกฎาคม 2561 – 19 กรกฎาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 1.00 บาท ** ราคาปิดหุ้น TH  วันที่ 09/07/2018 อยู่ที่ 0.65 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร (ระบุ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน)

กรณีถือหุ้น TH

วิธีชำระค่าจองซื้อ :  ชำระโดยวิธีโอนเงิน *** เริ่มชำระเงินวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2561 ***
ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย เลขที่ บัญชี 013-3-08891-9


กรณีถือหุ้น TH-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียรเช็ค (เท่านั้น)
สั่งจ่าย ” TONG HUA COMMUNICATIONS PCL. FOR SUBSCRIPTION ”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ คุณดวงนภาพร พรมยะดวง หรือคุณราตรี พันธุ
เลขที่ 959 อาคารตงฮั้ว 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-236-9172-6 ต่อ 311, 125

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น