Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่…มีอะไรที่ต่างจากเดิม ?

อย่างที่เรารู้กันมาว่าโปรแกรมเทรดที่เราใช้งานกันอยู่แทบจะทุกวันนี้ Streaming ได้มีการออกฟังก์ชั่นการใช้งานรูปแบบใหม่ New Version แต่ยังสามารถใช้งานควบคู่ไปกับรูปแบบเก่า Old Version ได้อยู่ เพื่อให้นักลงทุนหลายๆ ท่านที่ยังไม่คุ้นชินกับการใช้งานรูปแบบใหม่ได้ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ เปลี่ยนกันให้ชินเสียก่อน…

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้!! จะเป็นการใช้งานผ่าน Streaming for PC รูปแบบใหม่ทั้งหมด ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ไม่ต้องตกใจไป!! เมนูการใช้งานหลักๆ นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนคนหนึ่งที่ใช้ iPhone 7 กับอีกคนที่ใช้ iPhone 8 โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานบางอย่างให้ดีขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และตอบโจทย์แก่นักลงทุนมากที่สุด…

ส่วนที่เพิ่มเติมจากเดิม…เริ่มจากแถบเมนู “Quote”

ส่วนที่ 1 : แสดงข้อมูลรายละเอียดของหุ้นและอนุพันธ์รายตัวที่สนใจ…
หน้าต่างนี้จะแสดงรายละเอียดของหุ้นและอนุพันธ์, ปริมาณเสนอซื้อ เสนอขาย 5 อันดับแรก, แสดงกราฟความเคลื่อนไหวระหว่างวัน และสำหรับคนที่มีเศษหุ้นในพอร์ตสามารถดูระดับราคาได้จากกระดานย่อย (Odd lot) เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายจากกระดานหลัก (Board lot) ได้เลย!!

Q

ส่วนที่ 2 : แสดงข้อมูลพื้นฐานของหุ้น…
ย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี แสดงข้อมูลงบการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น แสดงอัตราส่วนทางการเงิน ROA ROE PE และ PBV

Fun

แถบเมนู “Info” แสดงข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน เช่น ข่าวและบทวิเคราะห์

ส่วนที่ 1 : News สามารถเลือกดูเฉพาะข่าวหุ้นที่สนใจได้ โดยการระบุชื่อหุ้นในช่อง Search by Symbol อีกทั้งยังเลือกแหล่งข่าวจาก SET News หรือ Money Channel

Info

แถบเมนู “DCA Order” ออมหุ้นแบบสม่ำเสมอ

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน โดยระยะเวลาของการลงทุนอาจกำหนดได้เอง เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา…ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!! รองรับการใช้งานผ่าน Streaming for PC แล้ววันนี้…วิธีการส่งคำสั่ง คลิกที่แถบเมนู “More” เลือกเมนูย่อย “DCA” พร้อมระบุเงื่อนไขการส่งคำสั่งดังนี้…

ddcc

ส่งคำสั่งไปแล้ว…ต้องการเปลี่ยนราคาหรือจำนวนหุ้นทำอย่างไร…?

เมื่อเราส่งคำสั่งที่ต้องการซื้อขายไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนหุ้น ให้เราเลือกปุ่ม “Change” ท้ายคำสั่งนั้นๆ พร้อมระบุเงื่อนไขราคาหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

Change

ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขาย…ต้องทำอย่างไร ?

สามารถทำได้ 2 วิธี โดยเริ่มจากการกดที่ปุ่ม “Cancel” ระบุ PIN และกดปุ่ม Confirm Cancel

หรือสามารถเลือกที่ Check Box ด้านหน้าคำสั่งนั้นๆ จากนั้นเลือก “Cancel Order” พร้อมระบุ PIN และกดปุ่ม Confirm Cancel

Cancel

Tips :  Streaming มีอะไรเล็กน้อยๆ ที่เราควรรู้บ้าง ?

  1. Streaming สามารถปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นได้

เลือกที่แถบเมนู More > Setting > Display ไปที่หัวข้อ Font Size เพิ่มขนาดตัวหนังสือ ปรับให้เป็นตัวหนาได้ สะดวก เห็นชัดเจนทุกๆ ตัวเลขกันไปเลย…

setting

 

  1. ปรับหน้าจอ Technical Chart ให้เต็มจอได้…เรียกได้ว่าตอบโจทย์นักลงทุนหลายๆ คน

เลือกที่แถบเมนู More > Setting > Display ไปที่หัวข้อ Technical Chart Control เปิดปุ่ม ON เพื่อแสดงผลแบบ Full Screen จอใหญ่ กราฟชัด วิเคราะห์กราฟกันให้จุใจ

setting1

ศึกษาการใช้งาน Streaming for PC แบบเต็มรูปแบบ คลิกที่นี่

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง…รับชมวีดีโอ “วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้งาน Bualuang Streaming ด้วย PC/Mobile” คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น