SSF Block Trade เครื่องมือเพิ่มผลตอบแทนไม่ว่าหุ้นขาขึ้นหรือขาลง

นักลงทุนหลายท่านคงจะทราบกันดีว่า Single Stock Futures ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์บ้านเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนต่ำและให้ผลตอบแทนสูง นอกจากนี้ยังสามารถทำกำไรได้ทั้งหุ้นขาขึ้นหรือขาลง (ความรู้เบื้องต้น TFEX คลิกที่นี่)

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า Single Stock Futures บนหุ้นขนาดใหญ่หลาย ๆ ตัว เช่น PTT, DTAC  ยังมีสภาพคล่องการซื้อขายค่อนข้างต่ำ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถซื้อขายฟิวเจอร์ในปริมาณมากได้ โดยไม่เสียราคา

S__6029394       S__6029396

เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องข้างต้น ผมจึงขอนำเสนอบริการที่เรียกว่า SSF Block Trade…

ลองมาติดตามกันดูครับว่า SSF Block Trade คืออะไร? และมันจะช่วยให้เราเทรด Single Stock Futures ได้ง่ายขึ้นอย่างไรบ้าง?

 • ในขณะที่หลักทรัพย์บัวหลวงจะคิดดอกเบี้ย นับตามจำนวนวันที่ถือครองจริง บนมูลค่าของหุ้นอ้างอิงที่ซื้อขาย โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.2% ต่อปี ตามหลักการดังต่อไปนี้
  1. สำหรับการเปิดสถานะ Long ในแต่ละครั้ง  บริษัทจะมีการคิดราคา Futures เท่ากับราคาหุ้นอ้างอิงในกระดานหลักบวกดอกเบี้ยที่นับจากวันเปิดสถานะถึงวันครบกำหนดอายุของ Futures รุ่นนั้นๆ
   (ความหมาย => บริษัทคิดดอกเบี้ยผู้ลงทุนเสมือนถือ Futures จนครบกำหนดอายุ แต่ในทางปฏิบัติผู้ลงทุนอาจปิดสถานะก่อนก็ได้)
  2. สำหรับการปิดสถานะ Long ในแต่ละครั้งก่อนครบกำหนดอายุ บริษัทจะมีการคิดราคา Futures เท่ากับราคาหุ้นอ้างอิงในกระดานหลักบวกดอกเบี้ยที่นับจากวันปิดสถานะถึงวันครบกำหนดอายุของ Futures รุ่นนั้นๆ
   (ความหมาย => ในกรณีที่นักลงทุนไม่ได้ถือ Futures จนครบกำหนดอายุ บริษัทจะมีการคืนดอกเบี้ยส่วนเกินที่คิดไปตอนแรกให้ จึงเท่ากับว่านักลงทุนจ่ายเพียงดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือครองจริงเท่านั้น)
  3. สำหรับการเปิดและปิดสถานะ Short บริษัทจะมีคิดราคา Futures ในทำนองเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นลบ เท่านั้น

  Picture25

  Picture26

 • ตัวอย่าง ในวันที่ 4 ม.ค. 60 นายเต้คาดการณ์ว่าราคาหุ้น PTT น่าจะปรับตัวสูงขึ้น จึงทำธุรกรรม SSF Block Trade Long Futures บนหุ้น PTT (PTTH17) ที่มีอายุคงเหลือ 85 วัน โดยอ้างอิงราคาหุ้น PTT ในกระดานหลักที่ 380 บาท
  • ดังนั้น ราคา Futures เปิดสถานะ = 380 + (380 x 5.2% x 85) / 365 = 384.60164 บาท

  ต่อมา เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 60 ถ้าราคาหุ้น PTT ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 390 บาท และนักลงทุนต้องการปิดสถานะ PTTH17

  • ดังนั้น ราคา Futures ปิดสถานะ = 390 + (380 x 5.2% x 82) / 365 = 394.49323 บาทPicture24
  • หากนายเต้ลงทุนทั้งหมด 20 สัญญาจะได้กำไร เท่ากับ = (394.43923 – 384.60164) x 20 x 1,000 = 196,752 บาท*
  • แต่นายเต้วางเงินลงทุนเพียง 501,600 บาทเท่านั้น (PTT Futures 1 สัญญาต้องวางเงิน 25,080 บาท)
  • ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับ = (196,752 x 100) / 501,600 = 39.22% ของเงินลงทุนทั้งหมดหรือมากกว่าการลงทุนในหุ้น PTT โดยตรงถึง 15.15 เท่า ถ้าใช้เงินลงทุนเท่ากัน

  * ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = 0.1% ของมูลค่าสัญญา* + ค่าธรรมเนียมตลาด + VAT 7%
  ** ค่าธรรมเนียมตลาด สำหรับหุ้นอ้างอิงที่ราคาน้อยกว่า 100 บาท คิด 0.51 บาทต่อสัญญา นอกนั้นคิด 5.10 บาทต่อสัญญา
  *** บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าหลักทรัพย์บัวหลวงจะมีกำหนดราคา Futures อ้างอิงตามระดับราคาหุ้นที่ซื้อขายในกระดานหลัก (SET) เป็นสำคัญ ไม่ใช่ราคาฟิวเจอร์ที่ซื้อขายในกระดานอนุพันธ์ (TFEX) เพราะเมื่อนักลงทุนแจ้งความประสงค์ที่จะทำธุรกรรม SSF Block Trade ทางบริษัทจะเข้าไปซื้อหรือขายหุ้นในกระดานหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดสถานะฝั่งตรงข้ามกับนักลงทุน ซึ่งถ้าสภาพคล่องของหุ้นในกระดานหลักมีมากเพียงพอ นักลงทุนก็จะได้รับ Futures ในปริมาณที่ต้องการผ่านการแลกเปลี่ยนนอกตลาด (Put through) โดยไม่ต้องกังวลว่าสภาพคล่องในตลาด TFEX จะมีเพียงพอต่อการซื้อขายหรือไม่

  “ดังนั้น นักลงทุนที่คาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นอ้างอิงในกระดานหลักได้ถูกทาง จะสามารถทำกำไรจากการทำธุรกรรม SSF Block Trade ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอดคล้องกับอัตราทดของ Single Stock Futures ตัวนั้นๆ”

ถึงตอนนี้ผู้อ่านหลายท่านคงจะสนใจอยากทำธุรกรรม Block trade แต่อาจจะไม่รู้เริ่มต้นอย่างไรดี ง่ายๆ ครับ เรามีคำแนะนำดังนี้

 1. เปิดบัญชีซื้อขายกับหลักทรัพย์บัวหลวง และเซ็นเอกสารข้อตกลงการทำ Block Trade
 2. วางเงินหลักประกันขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนดประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา (ประกาศอัตราหลักประกันล่วงหน้า คลิกที่นี่)
 3. ในการซื้อขายแต่ละครั้ง นักลงทุนจะส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น โดยให้แจ้งชื่อรุ่นฟิวเจอร์ จำนวนสัญญา และราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่ต้องการเข้ามา
 4. รอผู้แนะนำแจ้งผลการทำธุรกรรมกลับอีกครั้ง โดยหากหุ้นอ้างอิงถูกจับคู่เรียบร้อยตามปริมาณที่ลูกค้าสั่ง สัญญา Futures จะถูกเปิดผ่านการทำ Put through
 5. ธุรกรรม Block Trade เป็นธุรกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับการลงทุนบนหุ้นอ้างอิงตามปกติ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรวางแนวทางบริหารความเสี่ยงร่วมด้วย เช่น แบ่งเงินลงทุนเป็นหลายส่วนสำหรับการเข้าลงทุนเปิดสัญญา และ มีการกำหนดจุด Stop Loss ของสัญญาเพื่อจำกัดการขาดทุน เป็นต้น

ในตอนต่อไปเราจะมาแนะนำข้อควรปฎิบัติต่างๆ ระหว่างการทำ Block trade เช่น ถ้ามี Corporate Event ประเภทต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล , การเพิ่มทุน ฯลฯ

โดยนักลงทุนจะต้องทำอย่างไรกับสัญญา SSF Block Trade ที่มีการเปิดสถานะไปแล้ว ลองติดตามกันดูนะครับ

BLS Knowledge Sharing V1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น