แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม SPORT-W5 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม SPORT-W5 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 12 – 24 เมษายน 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.778 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น SPORT-W5

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินสด, เช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 329-3-03799-4 บัญชีกระแสรายวัน สาขาแกลง

กรณีเช็ค ให้ลงวันที่ 12 เมษายน 2562 – 24 เมษายน 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
คุณลัดดาวัลย์ ภู่พานิช ฝ่ายการเงิน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2508-8055

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น