การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM-W4 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM-W4  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 4  – 18 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น SMM -W4

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเช็ควิธีโอนเงินเท่านั้น
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 060-6-02324-0
บัญชีกระแสรายวัน สาขารามอินทรา กม.2


กรณีถือหุ้น SMM -W4-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED for Shares Subscription”
เช็คลงวันที่ 11 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

คุณพิมพ์ขวัญ มงคลรบ หรือ คุณรินดา จงสุข

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2694-3010, 0-2694-3031-3 ต่อ 1652, 1649

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น